Social Return on Investment (SROI)

Door de Participatiewet worden de gemeenten geconfronteerd met de ingeplande bezuinigingen op het participatiebudget. Het stimuleren van arbeidsparticipatie is voor gemeenten daarom extra belangrijk geworden. De gemeente kan door sociaal in te kopen zorgen dat zij meer banen creëert voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die nu gebruik maken van WWB, WSW, Wajong of Participatiebanen. Hiermee werkt de gemeente ook aan een inclusieve samenleving en stimuleert het sociaal ondernemerschap.

Meer hierover leest u in het document Social Return on Investment (SROI) (pdf, 327 KB) .