A12-zone

De A12-zone is het gebied aan beide kanten van de A12, tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten. In dit gebied liggen veel kansen voor nieuwe woningen, bedrijven en een natuur- en recreatiegebied.

Het gebied ligt niet alleen in de gemeente Nieuwegein, maar ook in Houten en Utrecht. We overleggen met elkaar, de provincie en het Rijk over de plannen voor het gebied. We zitten nu nog in de onderzoeksfase. De plannen worden pas na 2030 uitgevoerd.

Meer over dit project