Jonge monumenten

De gemeente wilde onderzoeken welk jong erfgoed er in Nieuwegein is. Daarnaast wilden we nieuwe monumenten en beschermde dorpsgezichten aanwijzen. We zijn met de eigenaren van de panden in gesprek gegaan. Hoe keken zij ertegenaan als hun pand een monument zou worden? Zij bleken hier geen behoefte aan te hebben.

Deze gebouwen krijgen wel de aanduiding ‘behoudenswaardig/waardevol’. Zo kunnen we ze beter beschermen. Er is 1 nieuw gemeentelijk monument aangewezen: de Blauwe Brug. We werken nu aan een wandelroute langs het jonge erfgoed.

Meer over dit project