Omgevingsprogramma 'Natuur in de stad'

Nieuwegein wil meer ruimte voor natuur in en om de stad. Veel verschillende planten en dieren zijn waardevol en zelfs nodig. De natuur geeft ons schone lucht, voedsel, ruimte om te bewegen en ontspannen. En een veerkrachtige natuur vermindert de effecten van klimaatverandering, zoals droogte, hitte en overstromingen.

Voor zo’n groen Nieuwegein vol gezonde natuur maakt de gemeente een plan: het Omgevingsprogramma 'Natuur in de stad'. Daarin staat staat hoe wij willen werken aan een gezonde stad. We stellen het plan op samen met inwoners.

Meer over dit project