Nijpelsplantsoen

De 4 flats aan het Nijpelsplantsoen worden al een tijdje verstevigd met zogeheten ‘betonstempels’. Dat komt omdat de woningen verouderd zijn. Woningcorporatie Woonin en de gemeente hebben in de afgelopen periode veel met elkaar gesproken over de toekomst van de flats. Er is nu duidelijkheid over de plannen.

In het voorgestelde plan wordt 1 flat gesloopt. De andere 3 flats krijgen groot onderhoud. Op de plek van de gesloopte flat komen ongeveer 160 nieuwe huurwoningen. Daarnaast worden er op een kavel naast de flats ongeveer 40 nieuwe huurwoningen gebouwd. Met het groot onderhoud en de nieuwbouw werken Woonin en de gemeente aan een duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen. Ook komen er zo extra woningen voor woningzoekenden.

De plannen zijn nog niet definitief: de gemeenteraad en de directie van Woonin moeten nog instemmen met de plannen.

Voorgestelde plan

In het voorgestelde plan wordt flat 1 (Nijpelsplantsoen 1 t/m 90) gesloopt. Het plan is om hier een nieuwe flat met zo’n 160 nieuwe huurwoningen te bouwen. Er komen daarmee ongeveer 70 extra woningen in de nieuwe flat. In de nieuwbouw komen verschillende soorten huurwoningen terug en worden appartementen gemaakt voor ouderen en starters.

Aan de 3 andere flats (Nijpelsplantsoen 91 t/m 360) wordt groot onderhoud gepleegd. Dat betekent in grote lijnen dat de flats een nieuwe galerij krijgen. Dit lost de constructieve problemen op en geeft de flats een nieuw aanzicht. Ook worden deze 270 woningen verduurzaamd. Na het onderhoud hebben de flats daardoor een beter energielabel en zijn ze beter geïsoleerd.

Verder is het plan om op een kavel naast de flats ongeveer 40 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Op de afbeelding hieronder ziet u om welke kavel dit gaat.

Traject

Dit voorgestelde plan is als eerste bekend gemaakt aan de bewoners. Woonin en de gemeente zijn daarna met hen in gesprek gegaan. Er waren uiteraard veel vragen, maar de details van de sloop, nieuwbouw en het groot onderhoud zijn nog niet bekend. Er moet nog veel worden onderzocht, uitgewerkt en er moeten ook nog besluiten worden genomen. Daar gaat veel tijd overheen.

Op de hoogte blijven

We vinden het belangrijk dat bewoners en omwonenden zo veel mogelijk worden betrokken bij de uitvoering van de plannen. Woonin betrekt de bewoners intensief bij dit traject. Ook omwonenden krijgen updates van Woonin (en soms van de gemeente).

Heeft u vragen? Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op de projectwebsite van Woonin.