Speelvisie

In de Speelvisie dagen we kinderen, jeugd en jongeren uit om buiten te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. Daarbij leggen we de nadruk vooral op het spel zelf, in plaats van op de toestellen. Ook gaan we naar een eerlijke verdeling in de stad. We willen voor alle kinderen een veilige speelplek in de buurt.

Kinderen hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen van de Speelvisie. We betrekken hen ook bij het opknappen van de speelplekken in de stad.

Meer over dit project