Hoe ziet uw wijk eruit?

In welke wijk wonen mensen het prettigst? Waar komt veel eenzaamheid voor? Welke wijk heeft het meeste groene plekken? Waar in Nieuwegein wonen de meeste rokers?
De antwoorden op dit soort vragen worden gegeven in de wijkanalyses die door team Geo-informatie van de gemeente Nieuwegein zijn uitgevoerd.

De afgelopen maanden is gewerkt aan het maken van wijkanalyses op het gebied van leefbaarheid in de wijken van Nieuwegein.
Het onderstaande rapport en de onderstaande analysekaarten zijn het resultaat. Door het samenbrengen van veel verschillende soorten informatie op wijkniveau (bijvoorbeeld gegevens over zorg en gezondheid, gegevens over het aantal aangiften, maar ook subjectieve gegevens over de ervaringen van bewoners) is de mogelijkheid ontstaan om deze gegevens te kunnen analyseren en om verschillende informatie weer te geven in één kaart. Deze informatie kan zeer nuttig zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de wijken van Nieuwegein, maar ook voor hulpverleners en beleidsmakers voor wie dit een mooi instrument kan vormen voor de signalering van kansen en problemen in de wijken.

Elke wijk in Nieuwegein heeft een wijkcoördinator. Hij of zij helpt bewoners die graag een bewonersinitiatief willen starten en stimuleert bewoners om met ideeën te komen voor hun buurt of de wijk. De wijkcoördinator helpt bewoners graag als zij kansen zien of problemen ervaren in hun wijk.
Hij/zij helpt  bewoners om de weg te vinden binnen de gemeente. Ook heeft hij of zij veel contact met de wijkagent, jongerenwerk en de sociaal beheerders van de woningcorporaties. Gezamenlijk met deze en andere partners kunnen zij helpen met het benutten van kansen of het vinden van oplossingen. 

 De gemeente doet één keer in de twee jaar een onderzoek onder haar inwoners over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk/buurt. Hieronder vindt u de meest recente onderzoeken.