Hoe ziet uw wijk eruit?

In welke wijk wonen mensen het prettigst? Waar komt veel eenzaamheid voor? Welke wijk heeft de meeste groene plekken? Waar in Nieuwegein wonen de meeste rokers? De antwoorden op dit soort vragen worden gegeven in de wijkanalyses die door team Geo-informatie van de gemeente Nieuwegein zijn uitgevoerd.

De gemeente maakt eens in de 2 jaar verschillende wijkanalyses. Dit zijn onderzoeken naar de veiligheid en leefbaarheid in de wijken. We brengen allerlei informatie (letterlijk) in kaart: over zorg en gezondheid, het aantal aangiften, maar ook ervaringen van de bewoners. Het is nuttige informatie voor hulpverleners en beleidsmakers. De kaart helpt hen om kansen en problemen in de wijk te signaleren. Maar de wijkanalyses zijn ook bedoeld voor andere geïnteresseerden.

Elke wijk in Nieuwegein heeft een wijkcoördinator. Hij of zij helpt bewoners die graag een bewonersinitiatief willen starten en stimuleert bewoners om met ideeën te komen voor hun buurt of wijk. De wijkcoördinator helpt bewoners graag als zij kansen zien of problemen hebben in hun wijk.

De wijkcoördinator helpt bewoners om de weg te vinden binnen de gemeente. Ook heeft hij of zij veel contact met de wijkagent, jongerenwerk en de sociaal beheerders van de woningcorporaties. Samen met deze en andere partners helpen ze met het benutten van kansen en het vinden van oplossingen. 

De gemeente doet eens in de 2 jaar een onderzoek onder haar inwoners over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk/buurt. Hieronder vindt u de meest recente wijkanalyses.