Subsidie Groene gevel

Een groene gevel is niet altijd goedkoop, maar heeft wel veel voordelen. De planten zorgen bijvoorbeeld voor verkoeling als het lang warm weer is. Ze zuiveren de lucht en trekken vogels en insecten aan. Uw gevel gaat langer mee. En een groene gevel ziet er ook gewoon mooi uit. U kunt subsidie krijgen voor de aanleg.

 • U kunt subsidie aanvragen als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd en betaald.
 • Laat onderzoeken (door een erkend bedrijf) of uw gevel geschikt is, voordat de aanleg begint.
 • Lees de regels en voorwaarden van de subsidie vooraf goed door.
 • Zowel inwoners als maatschappelijke organisaties kunnen deze subsidie aanvragen.
 • Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is het geval als er een bouwkundige aanpassing nodig is en meestal bij een monument of beschermd dorpsgezicht.
 • Op dit moment zit er nog € 50.000 in de subsidiepot groene daken en gevels (1 januari 2024).

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Doe dit als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd. Stuur ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Foto van het eindresultaat: de muur met de groene gevel
 • Kopie van de factuur met materiaal- en arbeidskosten, waaruit blijkt dat u voldoet aan het minimum aantal vierkante meters
 • Als u huurder bent: toestemming van de eigenaar van uw woning/pand
 • Betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag, uw rekeningnummer en het rekeningnummer van het uitvoerend bedrijf
Direct aanvragen

Wat is de maximale subsidie?

U kunt maximaal de helft (50%) van de kosten van de maatregel vergoed krijgen, met een maximum van:

 • € 1500 voor woningen
 • € 10.000 voor scholen, VvE’s en woningcorporaties

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven dan aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste regels zijn:

 • U bent inwoner of maatschappelijke organisatie in de gemeente Nieuwegein. VvE’s, woningcorporaties en schoolbesturen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de subsidie.
 • U vraagt de subsidie aan zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd (maximaal 12 weken geleden) en betaald.
 • U kunt subsidie krijgen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting. De subsidie geldt niet voor het aanpassen van de gevelconstructie, administratieve kosten en vergunningskosten.
 • U kunt tegelijkertijd subsidie aanvragen voor 1 of 2 regentonnen of een waterzuil.
 • Uw groene gevel heeft een aaneengesloten oppervlak van minimaal 6 m2 bij een woning of 25 m2 bij een school, VvE of woningcorporatie.
 • De subsidie is niet bedoeld voor groene gevels met zelf hechtende klimplanten, zoals hedera.
 • Bent u huurder? Dan moet u toestemming hebben van de eigenaar of verhuurder.
 • U bent geen huurder of gebruiker van gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van schoolbesturen.
 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op is op.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.