Subsidie Opvangen regenwater

Regenwater opvangen is om meerdere redenen een goed idee. U kunt het water gebruiken om de planten in de tuin water te geven. Dan heeft u daar geen drinkwater voor nodig. En als u regenwater in de grond infiltreert, wordt de bodem beter bestand tegen hete en droge zomers. Voor de opvang van regenwater kunt u subsidie krijgen.

 • U kunt subsidie aanvragen als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd en betaald.
 • Lees de regels en voorwaarden van de subsidie vooraf goed door.
 • U kunt subsidie aanvragen voor een waterschutting, infiltratievoorziening, verlaging in de tuin voor tijdelijke opvang van regenwater, wadi of regenwatervijver van minimaal 100 liter.
 • U kunt de regenton (maximaal 2 stuks) en waterzuil alleen aanvragen in combinatie met één van de volgende andere maatregelen: wadi, regenwaterschutting, infiltratievoorziening, groen dak en groene gevel.
 • Op dit moment zit er nog € 20.000 in de subsidiepot (1 januari 2024).

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Doe dit als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd. Stuur ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Foto van het eindresultaat: de infiltratievoorziening in uw tuin.
 • Kopie van de factuur met materiaal- en arbeidskosten, waaruit blijkt dat de minimale waterbergende capaciteit van de infiltratievoorziening 100 liter is.
 • Als u huurder bent: toestemming van de eigenaar van uw woning/pand.
 • Betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag, uw rekeningnummer en het rekeningnummer van het uitvoerend bedrijf.
Direct aanvragen

Wat is de maximale subsidie?

U kunt maximaal de helft (50%) van de kosten van de maatregel vergoed krijgen, met een maximum per maatregel:

 • € 250 voor een regenton (maximaal 2 stuks) of waterzuil
 • € 700 voor een waterschutting
 • € 500 voor een infiltratievoorziening
 • € 1200 voor een wadi of regenwatervijver

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven dan aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste regels zijn:

 • U bent inwoner of maatschappelijke organisatie in de gemeente Nieuwegein. VvE’s, woningcorporaties en schoolbesturen kunnen bijvoorbeeld ook gebruikmaken van de subsidie.
 • U vraagt de subsidie aan zodra de werkzaamheden zijn uitgevoerd (maximaal 12 weken geleden) en betaald.
 • U kunt subsidie krijgen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting. De subsidie geldt niet voor het aanpassen van de gevelconstructie, administratieve kosten en vergunningskosten.
 • De voorziening kan minimaal 100 liter regenwater opvangen.
 • U krijgt alleen subsidie voor een regenton of waterzuil als u ook subsidie aanvraagt voor een van de andere voorzieningen.
 • Bent u huurder? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar of verhuurder.
 • U bent geen huurder of gebruiker van gemeentelijk vastgoed, met uitzondering van schoolbesturen.
 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op is op.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.