Subsidie Zonwering

Met zonwering blijft het in de zomer koel in huis. Het is een duurzame maatregel die geen energie of stroom kost, zoals een ventilator of airco. En het maakt ook geen geluid, zoals een koelsysteem. U kunt subsidie voor zonwering aanvragen als uw woning een WOZ-waarde van maximaal € 337.500 heeft.

Goed om te weten

 • U kunt de subsidie aanvragen zodra de zonwering is geplaatst en betaald (maximaal 12 weken geleden).
 • Laat onderzoeken (door een erkend bedrijf) of uw gevel geschikt is, voordat u de zonwering laat plaatsen.
 • Lees de regels en voorwaarden van de subsidie vooraf goed door.
 • Controleer of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit is het geval als er een bouwkundige aanpassing nodig is en meestal bij een monument of beschermd dorpsgezicht.
 • Op dit moment zit er nog € 5.000 in de subsidiepot (4 juni 2024).

Subsidie aanvragen

U vraagt de subsidie aan via het online aanvraagformulier. Doe dit als de werkzaamheden al zijn uitgevoerd. Stuur ook de volgende bewijsstukken mee:

 • Foto van het eindresultaat: de zonwering aan de gevel
 • Kopie van de factuur met materiaal- en arbeidskosten
 • Als u huurder bent: toestemming van de eigenaar van uw woning/pand
 • Betalingsbewijs, met daarop onder andere het bedrag, uw rekeningnummer en het rekeningnummer van het uitvoerend bedrijf
Direct aanvragen

Wat is de maximale subsidie?

U kunt maximaal de helft (50%) van de kosten van de zonwering vergoed krijgen, met een minimum van € 100 tot een maximum van € 1000 per aanvraag.

Wanneer krijg ik bericht?

U krijgt binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging.

Het kan zijn dat uw aanvraag niet compleet is. Wij geven dan aan wat er ontbreekt en vragen u dit alsnog aan te leveren. Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u binnen 12 weken een brief met onze beslissing.

Regels en voorwaarden

De belangrijkste regels zijn:

 • U bent inwoner van de gemeente Nieuwegein.
 • De WOZ-waarde van uw woning is gelijk of lager dan € 337.500 (peiljaar 2023).
 • U vraagt de subsidie aan zodra de zonwering is geplaatst (maximaal 12 weken geleden) en betaald.
 • Het gaat om zonwering die aan de buitengevel is bevestigd die de overlast van warmte en zonlicht tegengaat, zoals een zonnescherm, rolluiken of zonwering. U kunt geen subsidie krijgen voor een zonnedoek of parasol.
 • De zonwering wordt geplaatst door 1 of meerdere bedrijven met een KvK-inschrijving.
 • U kunt subsidie krijgen voor de materiaalkosten, de loonkosten en de omzetbelasting. De subsidie geldt niet voor het aanpassen van de gevelconstructie, administratieve kosten en vergunningskosten.
 • Bent u huurder? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar of verhuurder.
 • Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Op is op.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Duurzaam Nieuwegein 2020.

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015.