Subsidie algemeen

Er zijn veel soorten activiteiten waarvoor u subsidie kunt aanvragen. Het gaat meestal om een financiƫle bijdrage aan grote organisaties zoals de lokale welzijnsinstelling, bibliotheek en het theater. Maar ook kleine organisaties en inwoners kunnen een subsidie aanvragen. Denk aan activiteiten op het gebied van:

 • Zorg en welzijn
 • Onderwijs
 • Sport en bewegen
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Inwonersinitiatieven (Geins Geluk).

Dit lijstje is niet volledig. Kijk voor een overzicht van alle activiteiten waarvoor u een subsidie kunt krijgen in de Subsidieregeling Nieuwegein 2019.

Algemene voorwaarden

Uw subsidieaanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Uw activiteit moet een meerwaarde hebben voor de Nieuwegeinse samenleving
 • Uw activiteit moet openstaan voor alle inwoners van Nieuwegein
 • Uw activiteit moet bijdragen aan onze algemene doelstellingen:
  • meer veerkrachtige bewoners
  • sociaal sterke buurten
  • meer toegankelijke ondersteuning en zorg
  • meer samen meedoen
  • een betere startpositie in de samenleving

De gemeente verstrekt geen subsidie voor activiteiten die te maken hebben met de vorming en/of verspreiding van politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk gedachtegoed.

De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Wij kijken of u zelf voldoende geld heeft om de activiteit te betalen. Bijvoorbeeld door een bijdrage te vragen aan de deelnemers van de activiteit of door een beroep te doen op een fonds (pdf, 183 KB).

Aanvragen

Een subsidie vraagt u schriftelijk aan via het aanvraagformulier.

Direct aanvragen (pdf, 410 KB)

Uw aanvraag stuurt u naar gemeente@nieuwegein.nl of per post:

Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA NIEUWEGEIN

In het formulier staat welke gegevens u moet aanleveren. U kunt in het formulier de gegevens van 1 activiteit vermelden. Wilt u voor meerdere activiteiten subsidie aanvragen? Vul dan op het aanvraagformulier de overkoepelende gegevens en de totaalbedragen in. In bijlages vermeldt u vervolgens de gegevens per activiteit. Deze bijlagen stuurt u samen met het aanvraagformulier naar ons toe.

Wanneer indienen?

We maken onderscheid tussen subsidies per kalenderjaar en overige subsidies. Hiervoor gelden de volgende regels voor het indienen van uw aanvraag:

 • Subsidies per kalenderjaar: uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar.
 • Overige subsidies: vanaf 24 weken tot uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteit.

Regels en voorwaarden

De algemene regels voor het verstrekken van subsidies vindt u in de Algemene subsidieverordening Nieuwegein 2015. Deze verordening is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht. De belangrijkste artikelen uit deze wet (pdf, 137 KB) kunt u hier downloaden.

De regels over de activiteiten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie, de maximale budgetten en de verdeling daarvan vindt u in de Subsidieregeling Nieuwegein 2019.

Subsidies met afwijkende regels