Brandweer

De brandweer in de gemeente Nieuwegein maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De VRU is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De VRU co├Ârdineert de veiligheid van alle inwoners in de provincie Utrecht.

Brandveiligheid

Bij bouwen en verbouwen, inrichten of veranderen van terreinen of ander gebruik van een gebouw kan een omgevingsvergunning nodig zijn om de brandveiligheid te waarborgen.

U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook eerst kijken of u een vergunning nodig heeft. U moet verschillende bijlagen toevoegen. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de check of aanvraag. Voor een omgevingsvergunning vragen wij een vergoeding.