Crisis of ramp

Nieuwegein is voorbereid op een crisis. Hoe groot de crisis ook is: hulpdiensten zoals de brandweer, ambulance en politie komen in actie.

De gemeente is ook een hulpdienst. We vangen mensen op als ze hun huis uit moeten, we registreren slachtoffers en schade. We bepalen of gebouwen en de openbare ruimte veilig zijn. Daarnaast doen we de communicatie en nazorg. Tijdens een crisis staan alle betrokken organisaties onder bevel van de burgemeester.

Bent u zelf ook voorbereid?

Noodsituaties zoals extreem weer, brand, stroomuitval of overstroming kunnen gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Het is slim om u hierop voor te bereiden.

Op de website Denk Vooruit van de Rijksoverheid leest u hoe u dat doet. Bijvoorbeeld door een noodpakket samen te stellen.

Naar Denk Vooruit

Informatie tijdens een crisis

Tijdens een crisis houden we u op verschillende manieren op de hoogte over wat er aan de hand is en wat u moet doen.

Landelijke situatie

Actuele informatie bij landelijke rampen of noodsituaties vindt u op de homepage van de Rijksoverheid en op hun X-kanaal.

Regionale of lokale situatie

  • Bij regionale of lokale rampen, calamiteiten of noodsituaties geeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) actuele informatie. Dit kunt u vinden op de website van de VRU en op hun X-kanaal. Het is verstandig dit X-kanaal te volgen.
  • U kunt een NL-Alert op uw telefoon ontvangen. Lees dit bericht meteen, volg de instructies en help ook anderen daarbij.
  • Tijdens een crisis gebruiken we ook de social media van de gemeente om u snel op de hoogte te brengen. U kunt ook bellen naar de gemeente via 14 030.
  • RTV Utrecht is de regionale calamiteitenzender. Bij een grote ramp versturen zij rechtstreeks berichten vanuit de overheid. U kunt deze berichten beluisteren via Radio M Utrecht (etherfrequentie FM 93.1, kabelfrequentie FM 101.3) en bekijken via RTV Utrecht en de website.

Veiligheidsregio Utrecht

Een ramp of crisis kan ook grote gevolgen hebben voor omliggende gemeenten. Daarom werken de gemeenten in de provincie Utrecht samen in de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De Veiligheidsregio verbindt de hulpverlening tijdens een ramp of crisis in de regio Utrecht. Zij verlenen hulp op straat voor de inwoners, adviseren gemeenten over veiligheid en houden toezicht.

Regionaal crisisplan

Voor een goede voorbereiding maken we samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een crisisplan en een risicoprofiel:

  • Het Regionaal Crisisplan beschrijft hoe de hulpdiensten zijn georganiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. 
  • Het risicoprofiel beschrijft de risico’s die er zijn in de regio Utrecht, zoals bedrijven met gevaarlijke chemische opslag, terrorisme of overstroming, en de specifieke risico’s voor gemeente Nieuwegein.