Persoonsgerichte aanpak

Bent u aangemeld voor de Persoonsgerichte aanpak (PGA) van de gemeente? Op deze pagina leest u meer over de PGA en wat u kunt verwachten.

Het is belangrijk dat u zelf meedenkt, meepraat en meebeslist om tot een passende oplossing te komen. Bij minderjarigen moeten ook de ouders of verzorgers zich herkennen in de aanpak.

Voor wie

De PGA is er voor inwoners die overlast veroorzaken en/of crimineel gedrag vertonen. En die misschien ook nog andere problemen hebben. Met de PGA willen wij dat de overlast en/of het criminele gedrag stopt. We onderzoeken welke zorg en ondersteuning nodig is, zodat het in de toekomst weer goed gaat. 

De PGA is niet vrijblijvend

Bij de PGA werken verschillende hulpverleners samen. We kijken welke ondersteuning het beste bij de situatie past. We gaan een samenwerking aan en maken afspraken. De politie houdt de situatie en/of criminele activiteiten extra in de gaten.

Hoe werkt het?

U krijgt een uitnodiging voor een startgesprek. De gemeente, politie en eventuele andere organisaties gaan met u praten. Wat denkt u zelf dat er aan de hand is? En wat is er nodig is om de situatie te veranderen? Dit kunnen meerdere dingen zijn.

Er komen maatregelen tegen de overlast en/of het criminele gedrag. Maar u krijgt ook hulp, bijvoorbeeld op het gebied van inkomen, schulden, wonen of gezondheid. De aanpak van het ongewenste gedrag gaat dus samen met het aanbieden van zorg.

U bent door iemand aangemeld.

Dit is vaak de politie. U krijgt hierover een brief en/of gesprek.

We praten met u over uw situatie.

Hoe bent u in deze situatie terechtgekomen en wat heeft u nodig zodat het beter gaat?

De hulpverleners gaan met elkaar in gesprek.

Dat is in ieder geval iemand van de gemeente en de politie. Er kan nog hulpverlening, de woningcorporatie of een uitkeringsinstantie bij komen. Meestal praat u zelf ook mee.

Gezamenlijk plan met acties maken.

Dit plan wordt ook met u besproken, zodat u zelf kunt meedenken over wat er volgens u nodig is.

Het plan wordt uitgevoerd.

U werkt aan genoeg rust en stabiliteit in uw leven.

Uw overlastgevende en/of criminele gedrag is gestopt.

De hulpverleners zien dit en de PGA stopt.

Hulpverleners wisselen informatie uit

De gemeente gaat met verschillende zorgverleners in gesprek om de juiste aanpak en zorg te bepalen. Het is daarbij nodig informatie uit te wisselen en afspraken vast te leggen. Iedereen houdt zich aan de wet en aan afspraken over privacy. U mag natuurlijk de informatie die de gemeente bijhoudt zelf ook bekijken.

Informatie voor professionals

Deze pagina is bedoeld voor inwoners die zijn aangemeld voor de PGA. Bent u een hulpverlener en wilt u zelf iemand aanmelden? Ga naar Cliënt aanmelden voor PGA.