Geluidsontheffing festiviteit

Valt uw bedrijf onder het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)? Dan mag u maximaal 12 keer per jaar de geluidsvoorschriften in dit besluit overschrijden. U kunt dit nagaan in het Omgevingsloket.

Bij een bedrijfsfeest waarbij u het terras gebruikt, kan het gebeuren dat u de geluidsvoorschriften overschrijdt. Of bijvoorbeeld als u een sporttoernooi houdt op de sportvelden in Nieuwegein en daarbij muziek afspeelt.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Melden of ontheffing aanvragen?

Een melding is voldoende als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Uw festiviteit eindigt uiterlijk om 24.00 uur.
  • Als uw festiviteit na 24.00 uur eindigt, mag u de geluidsvoorschriften met maximaal 10 decibel overschrijden.

Wilt u de geluidsvoorschriften 's nachts met meer dan 10 decibel overschrijden, dan moet u een ontheffing aanvragen. Wij beoordelen dan of wij u een ontheffing kunnen geven.

Wilt u bij uw festiviteit zoveel mogelijk rekening houden met omwonenden? Dit om onnodige overlast te beperken. De gemeente wil ook dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over uw festiviteit en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Mogelijk andere meldingen of vergunningen

Afhankelijk van de activiteiten bij uw festiviteit zijn mogelijk andere meldingen of vergunningen nodig. U kunt hiervoor informeren bij de Stadswinkel
via 030-607 18 80.

Kosten

  • Ontheffing voor 1 dag: € 144,00
  • Ontheffing voor 2 t/m 6 dagen: € 201,70
  • Ontheffing voor 7 dagen en langer: € 259,20