Leegstandsvergunning

Met een leegstandsvergunning kunt u een leegstaande woning onder voorwaarden tijdelijk verhuren.

Direct aanvragen

Meesturen

Als u een aanvraag doet, dan vragen we u het aanvraagformulier op  te sturen. In het formulier staat welke bijlagen u moet meesturen.

Wat is de procedure?

Als u een vergunning aanvraagt, is het proces als volgt.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan dat wij om extra informatie vragen.
  • We beslissen binnen 8 weken. Als dat niet lukt, dan beslissen we binnen een redelijke termijn.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen dit besluit.

Waar moet ik aan voldoen?

De gemeente kijkt of uw aanvraag aan de Leegstandswet voldoet. In deze wet staat aan welke voorwaarden u moet voldoen. Bij de werkzaamheden moet worden voldaan aan de vergunning.

Houd ook rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien last van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

€ 157,40