Verhuizing vanuit het buitenland naar Nieuwegein

Komt u vanuit het buitenland in Nieuwegein wonen? Welkom! Meld u dan persoonlijk binnen 5 dagen na aankomst bij de balie Burgerzaken in de Stadswinkel. U kunt online een afspraak maken voor:

• Eerste inschrijving komende uit het buitenland
• Herinschrijving vanuit het buitenland

Afspraak maken

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nieuwegein (immigratie)? Of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk inschrijven bij ons. Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan moeten uw partner en kinderen zich ook persoonlijk inschrijven. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.

Neem de volgende documenten mee naar uw afspraak:

 • Een geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven (paspoort, identiteitskaart).
 • Een geldig reisdocument of ander wettig document met uw persoonsgegevens en nationaliteit.
 • Een verblijfsvergunning (wanneer van toepassing).
 • Een huurcontract of koopakte (neem alleen het deel mee waarop uw adres- en persoonsgegevens staan, maar ook de pagina met de handtekeningen).
 • Als u gaat inwonen bij iemand: een toestemmingsverklaring (pdf-bestand, 249 kb) met een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.
 • Bewijs van uitschrijving (als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt).
 • Wanneer van toepassing de volgende akten, vertaald door een beëdigd tolk of vertaler en eventueel voorzien van legalisatie:
  • een geboorteakte;
  • een huwelijks- en/of echtscheidingsakte;
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden).

Verhuist u vanuit het buitenland naar Nieuwegein, of bent u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij ons. Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan moeten uw partner en kinderen zich ook persoonlijk inschrijven. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.

Wat u moet meenemen naar de afspraak

 • Een geldig identiteitsbewijs van iedere persoon die wordt ingeschreven (paspoort, identiteitskaart).
 • Een geldig reisdocument of ander wettig document met uw persoonsgegevens en nationaliteit.
 • Een verblijfsvergunning (wanneer van toepassing).
 • Een huurcontract of koopakte (alleen het deel waarop uw adres- en persoonsgegevens staan en het deel waar de handtekeningen op staan).
 • Als u gaat inwonen bij iemand: een toestemmingsverklaring (pdf-bestand, 249 kb) met een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.
 • Bewijs van uitschrijving (als u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten komt).
 • Wanneer van toepassing de volgende akten, vertaald door een beëdigd tolk of vertaler en eventueel voorzien van legalisatie:
  • een geboorteakte;
  • een huwelijks- en/of echtscheidingsakte;
  • een akte van overlijden (als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden). 
    

Meer informatie