Mobiliteitsbeleid

We willen dat Nieuwegein kan groeien en tegelijk voor de toekomst aantrekkelijk, verkeersveilig en bereikbaar is. Daarmee bedoelen we dat iedereen zo snel als mogelijk op zijn of haar bestemming kan zijn, dat auto’s en het openbaar vervoer zoveel mogelijk rijden op schone energie en dat de stad uitnodigt om te fietsen en te lopen.

De uitgangspunten van de gemeente voor het vervoer in de toekomst staan in de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030. Onze doelstellingen zijn:

  • Lopen en fietsen hebben de voorkeur voor het verplaatsen binnen de stad.
  • Openbaar vervoer speelt een belangrijke rol voor vervoer van, naar en binnen Nieuwegein.
  • De stad is zo ingericht dat iedereen zich kan verplaatsen. Met of zonder beperking (levensloopbestendig).
  • We gaan uit van duurzaamheid en toekomstbestendigheid.
  • Autoverkeer van en naar Nieuwegein en autoverkeer tussen wijken maakt gebruik van de hoofdstructuur (H-structuur).
  • Bij alle maatregelen staat de verbetering van verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid centraal.

Mobiliteitsvisie 2030 (pdf, 15 MB)

Mobiliteitsprogramma

De Mobiliteitsvisie is uitgewerkt in het Mobiliteitsprogramma. Dit programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren. Het programma is opgesteld samen met inwoners, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en een groot aantal belangengroeperingen.

Mobiliteitsprogramma 2030 (pdf, 21 MB)