Wijkcoördinatoren

Wijkcoördinatoren zijn het aanspreekpunt voor wijkbewoners en bewonersorganisaties, zoals de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeente en organisaties als buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen.

Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder houden de wijkcoördinatoren zich bezig met veiligheid en overlast. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

Om het Wijkgericht Samenwerken verder te versterken hebben ook de wethouders een rol in de wijken. Elke wethouder heeft behalve zijn portefeuille ook een aantal wijken onder zijn hoede. Wanneer u een vraag heeft voor uw wijkwethouder, dan kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator.