Wijkcoördinatoren

Wijkcoördinatoren zijn aanspreekpunt in een wijk voor bewoners en bewonersorganisaties, zoals bijvoorbeeld de wijkplatforms. Daarnaast vervullen zij een scharnierfunctie tussen de gemeentelijke organisatie in de wijk werkzame professionele organisaties zoals buurtwerk, jongerenwerk, politie, woningbouwverenigingen en zorginstellingen.

Ze stimuleren bewonersparticipatie en initiatieven door informatie, advies, ondersteuning en het verbinden van netwerken. Verder zijn de wijkcoördinatoren actief met veiligheids- en overlastvraagstukken. Ook maken ze knelpunten in de wijken bespreekbaar en spelen ze een actieve rol in de aanpak hiervan.

Om het Wijkgericht Samenwerken vanuit de gemeente verder te versterken heeft Nieuwegein naast de wijkcoördinatoren ook de wethouders een rol gegeven in de wijken. Elke wethouder heeft behalve zijn portefeuille ook een aantal wijken onder zijn hoede. Wanneer u een vraag heeft voor uw wijkwethouder, dan kunt u contact opnemen met de wijkcoördinator.