Wijkboa's

Elke wijk heeft zijn eigen problemen en aandachtspunten. Om die zo goed mogelijk aan te kunnen pakken, werken we in Nieuwegein met wijkboa’s. Een wijkboa is verbonden aan een bepaalde wijk. Hij of zij is het aanspreekpunt voor de bewoners en leidt projecten die vanuit Stadstoezicht in de wijk spelen. Onze wijkboa’s werken veel samen met de wijkagenten.

U kunt uw wijkboa aanspreken als u hem of haar tegenkomt in uw wijk, buurthuis of buurtplein. U kunt dan vragen stellen of informatie delen.

Wilt u een melding doen over een (acute) situatie? Dat kan het beste via melding openbare ruimte. De wijkboa zal u meestal ook doorverwijzen naar dit meldpunt. 

Onze wijkboa's

  • Galecop: Gijs de Korte
  • Huis de Geer, Blokhoeve, Zuilenstein: Timo de Groot
  • Batau-Noord/Zuid: Max Ravoo
  • Jutphaas-Wijkersloot: Timo de Groot
  • Plettenburg-Rijnhuizen: Latoya van Tuil
  • Stadscentrum: Louise Versluis
  • Merwestein: Latoya van Tuil
  • Doorslag: Louise Versluis
  • Oudegein, Hoog-Zandveld, Zandveld: Ilse van Randwijk
  • Fokkesteeg, Vreeswijk, De Wiers: Roan van der Meer

Wilt u contact met uw wijkboa? Kijk op onze contactpagina.

Voor het vergroten van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in Nieuwegein zijn er ook wijkcoördinatoren in dienst. Zij zijn de schakel tussen u en de gemeente en kunnen u over deze onderwerpen informeren en adviseren.