Toezicht en handhaving

Gemeente Nieuwegein vindt veiligheid en leefbaarheid belangrijk. De medewerkers van Stadstoezicht dragen hieraan bij door toezicht te houden en te handhaven. Onze opsporingsambtenaren (boa's) zijn hiervoor aangesteld door justitie en hebben specifieke trainingen gevolgd om hun taken uit te kunnen voeren. Samen met u en met collega's en partners zorgen zij ervoor dat het in onze stad prettig wonen, werken en vertoeven is. U herkent onze medewerkers aan het blauwe uniform met boa-vignet.

Wat is een boa?

Boa is een afkorting voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Een boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat betekent dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen en daarbij mag optreden. Deze feiten staan officieel vastgelegd in de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar BOA. Voor elk domein gelden specifieke opleidingseisen. De boa's van Stadstoezicht Nieuwegein vallen onder Domein I: Openbare Ruimte.

Wat doen boa's in Nieuwegein?

Vroeger bestond Stadstoezicht alleen uit Fiscaal Toezichthouders die zich vooral bezighielden met het opsporen van parkeerovertredingen. De meeste Toezichthouders hebben inmiddels plaatsgemaakt voor boa's. Zij hebben veel meer taken en hebben hiervoor een uitgebreide training gehad. Hun taken zijn:

 • Surveilleren en toezicht houden
 • Afhandelen van meldingen 
 • Handhaven op verkeerd aangeboden huisvuil en afvaldumps
 • Handhaven hondenoverlast
 • Handhaven op betaald parkeren
 • Wegslepen van foutparkeerders bij weekmarkten en evenementen
 • Wegslepen van autowrakken
 • Weghalen van fietswrakken
 • Optreden bij jeugdoverlast.

Andere taken van Stadstoezicht

 • Hulp verlenen, bijvoorbeeld bij ongevallen, als iemand onwel wordt en reanimaties
 • Ondersteunen bij calamiteiten
 • Ondersteunen bij evenementen
 • Ondersteunen van andere hulpdiensten, zoals brandweer en politie
 • Toezicht houden op taken uit de Drank- en Horecawet
 • Samenwerkingsverbanden en projecten met de politie, zoals aanpak woninginbraak

Wat is het verschil tussen boa's en de politie?

Een boa is geen politieagent. Een politieagent mag alle strafbare feiten opsporen. Een boa mag alleen de strafbare feiten opsporen die binnen zijn domein vallen. In Nieuwegein is dat Domein I: Openbare Ruimte.

Een boa mag verdachten aanhouden en boetes uitschrijven. Als een boa een strafbaar feit ziet dat buiten zijn domein valt, draagt hij dit over aan de politie. Boa's mogen dus niet zelf optreden tegen deze feiten, maar signaleren ze wel.

Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Hoe word je boa bij Stadstoezicht?

Niet iedereen kan boa worden. Om boa te worden moet u een uitgebreide opleiding volgen waarin onder andere wetskennis, gespreks- en benaderingstechnieken, dienstverlening en optreden bij calamiteiten aan bod komen. Daarnaast moet u ook aan fysieke eisen voldoen.

Als u de opleiding goed heeft doorlopen en alle examens heeft gehaald, krijgt u een getuigschrift. Hiermee kunnen wij een akte van opsporingsbevoegdheid aanvragen. Heeft u de akte gekregen en ook de eed afgelegd? Dan bent u aangesteld als boa. Vanaf dat moment mag u de werkzaamheden uitvoeren waarvoor u bent getraind.

Boa worden in Nieuwegein? Houd de vacaturesite in de gaten.