Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag of melding te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

U kunt het bericht op de volgende manier openen:

  • Klik op de knop in de e-mail.
  • U ziet nu een pagina waarop u een code moet invullen. U ontvangt ondertussen een e-mail met daarin een eenmalige code.
  • Vul de code uit de e-mail in.
  • U bent nu veilig ingelogd in de berichtenbox en kunt berichten lezen en beantwoorden.

Wilt u de berichtenbox bekijken, maar heeft u geen e-mail ontvangen van noreply@jeleefomgeving.nl? Ga naar jeleefomgeving.nl, klik op ‘Naar uw berichtenbox’, vul uw e-mailadres in en volg dezelfde stappen zoals hierboven staan beschreven.