Olietank in mijn tuin

Soms heeft een woning nog een ondergrondse olietank. De tank komt uit de tijd dat we de verwarming op olie stookten. Olieresten uit oude en slecht schoongemaakte tanks kunnen in de bodem terechtkomen. Inmiddels zijn de meeste tanks verwijderd of schoongemaakt. Vindt u toch een tank? Dan bent u verplicht dit bij ons te melden.

Direct melden

Bij verkoop van een woning moet u de tank in het koopcontract melden. De meldingsplicht geldt ook bij erfpacht.

Hoe herken ik een olietank?

Vaak is op den duur niet meer te zien dat er een tank ligt of lag. Soms kunt u boven de grond nog kenmerken vinden:

  • Vulpunt: tanks werden gevuld via een putje. Het deksel is van metaal en heeft vaak de naam van een oliemaatschappij. Het putje ligt in de straat naast het huis of in de tuin. 
  • Ontluchting: tanks hadden een ontluchtingspijp, meestal langs een muur. Zo’n pijp heeft meestal een opening naar beneden tegen inregenen. Als de pijp er niet meer is, zijn er soms nog gaatjes in de muur te zien. 
  • Leidingwerk: leidingen van de olietank naar het huis zijn dikker dan de leidingen die tegenwoordig in gebruik zijn. Onder de vloer of in de kruipruimte zijn de olieleidingen vaak nog aanwezig.

Hoe weet ik of de tank goed is gesaneerd?

Misschien heeft een vorige bewoner de tank al gesaneerd. Misschien door de tank te verwijderen. Of door de tank schoon te maken en te vullen met een vulstof (vaak zand).

Een KIWA-certificaat geeft zekerheid dat de sanering goed is uitgevoerd. Wij hebben in de meeste gevallen een kopie van dit certificaat. Is de tank verwijderd zonder certificaat? Dan is het mogelijk dat de bodem toch is vervuild. Vooral in het begin van de jaren ’90 werden tanks slecht gesaneerd. Hierdoor roesten ze door en vervuilen ze de bodem. Vaak moet u zo'n slecht gesaneerde tank verwijderen.

Wanneer moet ik een tank verwijderen?

  • Als de tank niet meer in gebruik is.
  • Als de tank eerder niet goed is gesaneerd.

Alleen een KIWA-gecertificeerd bedrijf mag een ondergrondse tank verwijderen.

Tank kan niet verwijderd worden

Soms ligt de tank onder een schuur of uitbouw. Of hij ligt zo dicht bij het huis dat bij verwijdering het pand kan verzakken. Dan krijgt u van ons toestemming om de tank te laten liggen. U bent wel verplicht om te saneren. Saneren bestaat dan uit bodemonderzoek, de tank schoonmaken en afvullen met zand. Afvullen is nodig omdat er een gat in de grond ontstaat als de tank doorroest. Heeft de tank de bodem vervuild? Dan moet de grond wel gesaneerd worden.