Grondbeleid

Elke 5 jaar stelt de gemeente het grondbeleid opnieuw vast. Met het Grondbeleid kunnen we onze ruimtelijke doelen realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, lokale economie, natuur en groen, duurzaamheid, infrastructuur en maatschappelijke voorzieningen. We passen 'situationeel grondbeleid' toe. Dat betekent dat we maatwerk leveren. Bij elke situatie kijken we naar de doelstellingen, het belang van een ontwikkeling, de financiën en de risico’s.

Meer over grondbeleid leest u in de Nota Grondbeleid 2020-2024 (pdf, 183 KB).

Grondprijzen

De vaste prijzen voor sociale huurwoningen, kantoren, niet-commerciële voorzieningen en snippergroen zijn vastgelegd in de Nota Grondprijzen 2022 (pdf, 201 KB). Dit is een concrete uitwerking van de Nota Grondbeleid. 

We berekenen de prijs per locatie of per project. Dat doen we met verschillende methoden. Zo zorgen we ervoor dat we de marktconforme prijs in rekening brengen. Waar nodig vragen we een onafhankelijke taxatie. Als we aan meerdere partijen een grondbod vragen (in een tender), moeten zij hun grondbod onderbouwen voor de verschillende functies en woningtypen. Als we de grond via een grondexploitatie uitgeven, worden de opbrengsten vastgesteld door de raad.

Hoe blijft Nieuwegein ook in de toekomst een stad waar je wilt wonen? Het antwoord op die vraag staat in de Woonvisie 2015. Vier thema’s staan erin centraal:

  1. Vitale stad: inwoners van Nieuwegein kunnen doorstromen naar een andere woning.
  2. Betaalbaar wonen: er zijn genoeg betaalbare huurwoningen.
  3. Wonen en zorg: meer aangepaste woningen waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.
  4. Kwaliteit en duurzaamheid: meer energieneutrale woningen.

Voor ieder thema hebben we uitgewerkt hoe we onze doelen willen realiseren. De onderbouwing in cijfers is ook terug te vinden in de analyse.

Woonvisie 2015 (pdf, 1,016 KB)

Aanvulling Woonvisie 2015 (pdf, 4 MB)