Woonbeleid

Nieuwegein is een populaire stad om te wonen. De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen een geschikte woning in Nieuwegein kan vinden.

Woonvisie

Wat zijn de belangrijkste opgaven op het gebied van wonen in Nieuwegein? Hoe maken we wonen in Nieuwegein voor iedereen beter? Daar gaat de Woonvisie 2015 op in. Onze ambities zijn:

  • Een vitale stad
  • Betaalbaar wonen
  • Wonen en zorg
  • Kwaliteit en duurzaamheid

Woonvisie 2015 (pdf, 1,016 KB)

Aanvulling Woonvisie 2015 (pdf, 2 MB)

Woonwijs

Ook wie zorg of hulp nodig heeft, moet een woning in Nieuwegein kunnen vinden. Samen met een groot aantal organisaties zetten wij ons daarom in voor het verbeteren van de combinatie wonen, zorg en welzijn. Dit doen wij binnen het programma Woonwijs. Met Woonwijs willen we ervoor zorgen dat inwoners langer of weer zelfstandig kunnen wonen en leven.

Lees meer over Woonwijs

Woningbouwprogramma 2030

Het woningbouwprogramma 2030 laat zien waar in Nieuwegein kansen zijn voor woningbouw. Maar ook waar niet gebouwd gaat worden. Samen met de stad hebben we de mogelijkheden in Nieuwegein bekeken. Dat gebeurde in bijeenkomsten en met een enquĂȘte. In 2017 werd het woningbouwprogramma vastgesteld. Het programma is het antwoord op de grote vraag naar woningen in onze stad, met name:

  • woningen in het hogere segment om naar door te stromen
  • woningen die betaalbaar zijn voor starters
  • woningen die geschikt zijn om langer zelfstandig in te kunnen wonen
  • woningen voor mensen die na een verblijf in een zorginstelling zelfstandig kunnen gaan wonen. En voor mensen die willen wonen met zorg of begeleiding.

Voor deze type woningen zetten we ons extra in.

Woningbouwprogramma 2030 (pdf, 2 MB)