Prettig wonen voor 65-plussers in Nieuwegein

Veel 65-plussers willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door een aanpassing in huis, met hulpmiddelen of zorg aan huis. Ook kan verhuizen naar een gelijkvloerse woning een optie zijn. Ontdek de mogelijkheden voor prettig wonen in Nieuwegein.

Uw koopwoning aanpassen

Wilt u uw koopwoning aanpassen om langer zelfstandig te blijven wonen? En heeft u daar extra geld voor nodig? Dat kan met de Blijverslening of de Verzilverlening. U kunt deze leningen gebruiken voor aanpassingen om uw huis levensloopbestendig te maken. Met de Verzilverlening is verduurzamen ook mogelijk.

De Blijverslening is er voor ouderen die hun eigen woning willen aanpassen. Bijvoorbeeld voor huiseigenaren die graag langer zelfstandig willen wonen en daar extra geld voor nodig hebben. En voor huiseigenaren die een acute zorgvraag hebben. 

De Verzilverlening is ook bedoeld voor ouderen die hun huis levensloopbestendig willen maken. U kunt deze lening ook gebruiken om uw huis te verduurzamen. Of voor een combinatie van beide. 

Er zijn meer leningen en subsidies voor het verduurzamen van uw huis. Lees meer op de pagina Een duurzaam huis.

Een passende huurwoning

Woont u in een grote sociale huurwoning in de regio Utrecht met minimaal 4 kamers? En wilt u verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning met maximaal 3 kamers? Dan zijn er regelingen om u te helpen.

Voorrangsregeling

Misschien krijgt u voorrang via de Van Groot naar Beter-regeling. Deze regeling is voor huurders van een grotere woning die kleiner willen gaan wonen. Zo hopen woningcorporaties dat er meer huizen vrijkomen voor gezinnen en starters. 

Neem hiervoor contact op met uw woningcorporatie.

Beperkte huursprong

Verhuist u naar een kleinere woning? Dan gaat u maximaal € 50 per maand meer betalen. Ook als de huurprijs hoger is. Neem hiervoor contact op met uw woningcorporatie.

Verhuispremie

Misschien heeft u recht op een verhuispremie van € 1000.

Heeft u vragen over aanpassingen in huis door een (lichamelijke) beperking of medische aandoening? Of heeft u al aanpassingen in uw woning en wilt u graag verhuizen?

Neem contact op met Geynwijs via:

Bereikbaar op werkdagen van 09.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur.

Lees meer over Geynwijs

Verzorgd Wonen is wonen in een toegankelijk huurappartement dichtbij winkels, openbaar vervoer en een gezondheidscentrum. U heeft hiervoor een zorgindicatie of positief advies van Geynwijs nodig. Kijk voor meer informatie op de pagina Verzorgd Wonen. Of neem contact op met de wooncoach:

Seniorenwoningen zijn gelijkvloerse woningen. Sommige woningen hebben extra aanpassingen, zoals beugels aan de muur. Mensen vanaf 65 jaar hebben voorrang bij deze woningen. U heeft voor een seniorenwoning geen zorgindicatie nodig. Het actuele aanbod vindt u op DAK.

U kunt natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar een woning in Nieuwegein. Kijk voor meer informatie op de pagina Sociale huurwoningen.