Splitsen en omzetten van woonruimte

Voor het wijzigen van woonruimte heeft u een vergunning nodig.

Wanneer u een woning wilt splitsen in appartementen/zelfstandige woonruimten en voor deze woningen apart wilt registreren in het kadaster dan heeft u een splitsingsvergunning nodig. In de meeste gevallen heeft u naast een splitsingsvergunning ook een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

Wanneer u woonruimte wilt splitsen in appartementen/zelfstandige woonruimten en deze wil verhuren heeft u een woningvormingsvergunning nodig. In de meeste gevallen heeft u naast een woningvormingsvergunning ook een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

Wanneer u een woning kamersgewijs wil verhuren dan heeft u een omzettingsvergunning nodig. Hiervan is sprake wanneer er meerdere personen die geen duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren in de woning gaan wonen.

Voor het samenvoegen van woningen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning bouwen nodig. 

  • Een vergunning is nodig wanneer de nieuwe koopprijs of de WOZ-waarde van de woning onder € 265.000 euro ligt. Daarboven is splitsen, woningvorming en omzetten niet vergunningplichtig op grond van de huisvestingsverordening. Een omgevingsvergunning bouwen blijft wel nodig.
  • Het belang van het wijzigen van de voorraad wordt afgewogen tegen het belang van in standhouden. Bij deze afweging speelt mee welke doelgroep gehuisvest wordt tegen welke huur- of koopprijs.
  • Tevens wordt beoordeeld of de wijziging geen ontoelaatbare inbreuk op de woonomgeving teweeg brengt. De aanwezigheid van voldoende parkeerruimte speelt hierbij een rol, maar ook of er sprake is van overlast.
  • Verder wordt een omzettingsvergunning geweigerd wanneer het maximum aantal omzettingen per straat met dezelfde postcode wordt overschreden. (Bij een straat tot 24 woningen mag bijvoorbeeld maximaal 10% worden omgezet, bij 25-50 woningen 9%).

De leges voor een splitsingsvergunning, omzettingsvergunning en woningvormingsvergunning bedraagt € 195,90 (prijspeil 2018).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Omgevingsloket via: 14 030 of stuur een e-mail naar: omgevingsloket@nieuwegein.nl.