Omgevingsvergunning

Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand verbouwen, een boom kappen of een inrit aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u alleen een melding te doen. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Waarvoor nodig?

U heeft (soms) een omgevingsvergunning nodig voor:

Conceptverzoek

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met bouwen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten bij Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.