Omgevingsvergunning

Wilt u iets veranderen in uw omgeving? Bijvoorbeeld uw woning of bedrijfspand verbouwen, een boom kappen of een inrit aanleggen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Soms hoeft u alleen een melding te doen. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Waarvoor nodig?

U heeft (soms) een omgevingsvergunning nodig voor:

Conceptverzoek

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met bouwen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. U vindt de kosten bij Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën van toepassing zijn.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl