Schutting plaatsen

Voor een schutting is meestal geen vergunning nodig. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Meesturen:

  • Aanzichttekening
  • Situatietekening op schaal met maatvoering
Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Heb ik een vergunning nodig?

Meestal is er geen vergunning nodig voor een schutting, maar soms wel. De schutting moet in de omgeving passen. En hij mag vooral niet te hoog zijn, om gevaarlijke situaties in het verkeer te voorkomen. In het Omgevingsloket kunt u zelf controleren of u een vergunning nodig heeft.

Wat moet ik meesturen?

Bij de aanvraag in het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen u moet meesturen.

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen.

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente via jeleefomgeving.nl.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met plaatsen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

Tijdens de bouw moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. Kijk op Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën gelden.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl