Slopen

Het is belangrijk dat slopen veilig en gezond gebeurt. En dat het afval goed gescheiden wordt afgevoerd. Als u wilt slopen moet u misschien een melding doen. Meesturen:

  • Als het een bouwwerk is van vóór 1994: een asbestinventarisatierapport.
  • Als u een deel van het bouwwerk gaat slopen: een slooptekening.
  • Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.
Inloggen met DigiD Melding doen

Moet ik een melding doen?

U moet een melding doen als u meer dan 10 m³ sloopafval heeft of als u asbest wilt verwijderen.

Als u onderdelen van een monument of een beschermd dorpsgezicht wilt slopen, willen wij vooraf controleren of dit mag. U heeft dan altijd een omgevingsvergunning nodig.

Twijfelt u? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een melding doen of een vergunning aanvragen, als blijkt dat u die nodig heeft. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een sloopmelding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Wilt u asbest verwijderen? Dan krijgt u soms al binnen 5 dagen een brief met toestemming.
  • In alle andere gevallen krijgt u binnen 4 weken een brief met toestemming.
  • In de brief staan regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop.
  • Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
  • De gemeente en de Inspectie SZW controleren of u volgens de melding sloopt.
  • Heeft u een omgevingsvergunning nodig omdat u een monument wilt slopen? Kijk dan bij Erfgoed verbouwen voor meer informatie.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Als u een sloopmelding doet, krijgt u een brief van de gemeente. Daarin staat of uw melding volledig is. In deze brief staan ook de regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop. U vindt de regels voor sloopwerkzaamheden ook in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Is er een tijdelijke verkeersmaatregel nodig? Vraag dan een vergunning aan op het LTC Platform. U heeft hiervoor een inlogaccount nodig.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie. In sommige gevallen is participatie verplicht.

Kosten

Een sloopmelding doen is gratis.

Wilt u een monument of beschermd dorpsgezicht slopen, dan moet u misschien leges betalen. Kijk op Kosten bouwen en verbouwen.