Slopen

Het is belangrijk dat slopen veilig en gezond gebeurt. En dat het afval goed gescheiden wordt afgevoerd. Als u wilt slopen moet u misschien een melding doen. Meesturen:

  • Als het een bouwwerk is van vóór 1994: een asbestinventarisatierapport.
  • Als u een deel van het bouwwerk gaat slopen: een slooptekening.
  • Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.
Inloggen met DigiD Melding doen

Moet ik een melding doen?

U moet een melding doen als u meer dan 10 m³ sloopafval heeft of als u asbest wilt verwijderen.

Als u onderdelen van een monument of een beschermd dorpsgezicht wilt slopen, willen wij vooraf controleren of dit mag. U heeft dan altijd een omgevingsvergunning nodig.

Twijfelt u? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een melding doen of een vergunning aanvragen, als blijkt dat u die nodig heeft. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een sloopmelding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen. U krijgt dan een e-mail via jeleefomgeving.nl.
  • Wilt u asbest verwijderen? Dan krijgt u soms al binnen 5 dagen een brief met toestemming.
  • In alle andere gevallen krijgt u binnen 4 weken een brief met toestemming.
  • In de brief staan regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop.
  • Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
  • De gemeente en de Inspectie SZW controleren of u volgens de melding sloopt.
  • Heeft u een omgevingsvergunning nodig omdat u een monument wilt slopen? Kijk dan bij Erfgoed voor meer informatie.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Als u een sloopmelding doet, krijgt u een brief van de gemeente. Daarin staat of uw melding volledig is. In deze brief staan ook de regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop. U vindt de regels voor sloopwerkzaamheden ook in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Is er een tijdelijke verkeersmaatregel nodig? Vraag dan een vergunning aan op het LTC Platform. U heeft hiervoor een inlogaccount nodig.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie. In sommige gevallen is participatie verplicht.

Kosten

Een sloopmelding doen is gratis.

Wilt u een monument of beschermd dorpsgezicht slopen, dan moet u misschien leges betalen. Kijk op Kosten bouwen en verbouwen.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl