Slopen

Het is belangrijk dat slopen veilig en gezond gebeurt. En dat het afval goed gescheiden wordt afgevoerd. U moet vooraf een sloopmelding doen als u veel sloopafval heeft en als u asbest wilt verwijderen.

Wilt u onderdelen van een monument of beschermd dorpsgezicht slopen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Moet ik een melding doen?

Als u wilt slopen moet u misschien een melding doen. U moet een melding doen als u meer dan 10 m³ sloopafval heeft of als u asbest wilt verwijderen.

Als u onderdelen van een monument of een beschermd dorpsgezicht wilt slopen, willen wij vooraf controleren of dit mag. U heeft dan altijd een omgevingsvergunning nodig.

Twijfelt u? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een melding doen of een vergunning aanvragen, als blijkt dat u die nodig heeft.

Meteen melding doen

Wat moet ik meesturen?

Als u een vergunningcheck doet, ziet u bij de uitkomst een tabblad met bijlagen die u moet meesturen.

Vraagt u meteen vergunning aan via het Omgevingsloket, dan vindt u daar ook welke bijlagen u moet meesturen. Het asbestinventarisatierapport en andere bijlagen voegt u daar toe. 

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een sloopmelding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Wilt u asbest verwijderen? Dan krijgt u soms al binnen 5 dagen een brief met toestemming.
  • In alle andere gevallen krijgt u binnen 4 weken een brief met toestemming.
  • In de brief staan regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop.
  • Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
  • De gemeente en de Inspectie SZW (tot 2012 Arbeidsinspectie) controleren of u volgens de melding sloopt.
  • Heeft u een omgevingsvergunning nodig omdat u een monument wilt slopen? Kijk dan bij Monument verbouwen voor meer informatie.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Als u een sloopmelding doet, krijgt u een brief van de gemeente. Daarin staat of uw melding volledig is. In deze brief staan ook de regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop. U vindt de regels voor sloopwerkzaamheden ook in het Bouwbesluit.

Is er een tijdelijke verkeersmaatregel nodig? Vraag dan een vergunning aan op het LTC Platform. U heeft hiervoor een inlogaccount nodig.

Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.

Houd rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

Een sloopmelding doen is gratis.

Wilt u een monument of beschermd dorpsgezicht slopen, dan moet u misschien leges betalen. De kosten staan vermeld in de legestarieven bouwen.