Slopen

Het is belangrijk dat slopen veilig en gezond gebeurt. En dat het afval goed gescheiden wordt afgevoerd. U moet vooraf een sloopmelding doen als u veel sloopafval heeft en als u asbest wilt verwijderen.

Wilt u onderdelen van een monument of beschermd dorpsgezicht slopen? Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Moet ik een melding doen?

Als u wilt slopen moet u misschien een melding doen. U moet een melding doen als u meer dan 10 m³ sloopafval heeft of als u asbest wilt verwijderen.

Als u onderdelen van een monument of een beschermd dorpsgezicht wilt slopen, willen wij vooraf controleren of dit mag. U heeft dan altijd een omgevingsvergunning nodig.

Twijfelt u? Doe dan de vergunningcheck op het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een melding doen of een vergunning aanvragen, als blijkt dat u die nodig heeft.

Meteen melding doen

Wat moet ik meesturen?

Als u een vergunningcheck doet, ziet u bij de uitkomst een tabblad met bijlagen die u moet meesturen.

Vraagt u meteen vergunning aan via het Omgevingsloket, dan vindt u daar ook welke bijlagen u moet meesturen. Het asbestinventarisatierapport en andere bijlagen voegt u daar toe. 

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een sloopmelding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Wilt u asbest verwijderen? Dan krijgt u soms al binnen 5 dagen een brief met toestemming.
  • In alle andere gevallen krijgt u binnen 4 weken een brief met toestemming.
  • In de brief staan regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop.
  • Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep.
  • De gemeente en de Inspectie SZW (tot 2012 Arbeidsinspectie) controleren of u volgens de melding sloopt.
  • Heeft u een omgevingsvergunning nodig omdat u een monument wilt slopen? Kijk dan bij Monument verbouwen voor meer informatie.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Als u een sloopmelding doet, krijgt u een brief van de gemeente. Daarin staat of uw melding volledig is. In deze brief staan ook de regels en aandachtspunten waar u rekening mee moet houden bij de sloop.

U vindt de regels voor sloopwerkzaamheden ook in het Bouwbesluit.

Kosten

Een sloopmelding doen is gratis.

Wilt u een monument of beschermd dorpsgezicht slopen, dan moet u misschien leges betalen. De kosten staan vermeld in de legestarieven bouwen.