Erfgoed

Nieuwegein is een stad die enorm rijk is aan cultureel erfgoed. We hebben erfgoed van alle tijden. Kanalen en sluizen die al 900 jaar gebruikt worden voor handel over water. Typische jaren ’70-wijken. Forten en kastelen. En een belangrijk deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in Nieuwegein.

Als gemeente zijn we zuinig op ons erfgoed. De video hieronder laat zien hoe we er als snel groeiende stad mee omgaan.

Erfgoedbeleid

Erfgoed verbouwen

U heeft meestal een omgevingsvergunning nodig als u erfgoed wilt aanpassen. Voor verschillende soorten erfgoed zijn verschillende regels. Kijk dus eerst om welk soort erfgoed het gaat. Valt het adres onder meerdere categorieën? Dan moet u aan meerdere voorwaarden voldoen.

Een omgevingsvergunning aanvragen doet u op het Omgevingsloket. Kijk ook op Kosten bouwen en verbouwen.

Inloggen met DigiD Vraag vergunning aan

In het Monumentenregister kunt u controleren of het om een rijksmonument gaat. 

Voor rijksmonumenten heeft u een omgevingsvergunning nodig als u het wilt slopen, verstoren, verplaatsen of veranderen. Of als u het monument zodanig wilt herstellen of (laten) gebruiken dat het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

In Nieuwegein staan 43 gemeentelijke monumenten. De adressen vindt u onder Gemeentelijke monumenten.

Voor gemeentelijke monumenten geldt hetzelfde als voor rijksmonumenten. Verder heeft u een omgevingsvergunning nodig als u wilt graven of een andere bodemingreep wilt doen (behalve normale onderhoudswerkzaamheden en noodzakelijk archeologisch onderzoek).

Er zijn nog meer soorten erfgoed, zoals beschermde dorpsgezichten. Kijk in het omgevingsplan aan welke regels u zich moet houden.

U moet altijd voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie. In sommige gevallen is participatie verplicht. Lees meer op de pagina Participatie.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden voldaan aan de omgevingsvergunning.

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl

Subsidie voor erfgoed

De gemeente wil het bijzondere erfgoed in Nieuwegein promoten. Zodat meer mensen ons erfgoed kennen en ervan genieten. Heeft uw organisatie een leuk idee dat hieraan bijdraagt? Een fietsroute langs Nieuwegeinse monumenten, een tentoonstelling of een andere activiteit? Dan kunt u misschien een subsidie krijgen.

Subsidie voor erfgoed

Erfgoed beleven

Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes langs het erfgoed van Nieuwegein. Kijk op de website 'Zie meer in Nieuwegein' voor de routes en historische plekken in Nieuwegein.

Zie meer in Nieuwegein

  • Jong erfgoed

    De gemeente heeft onderzocht welk jong erfgoed er in Nieuwegein is. We bedoelen dan gebouwen van na 1965. We werken nu aan een wandelroute langs het jonge erfgoed.

  • Nieuwegein genomineerd voor erfgoedprijs

    Uit een longlist heeft de BNG Bank de gemeenten Apeldoorn, Nieuwegein en Nijmegen genomineerd.