Erfgoed

Nieuwegein is een stad die enorm rijk is aan cultureel erfgoed. We hebben erfgoed van alle tijden. Kanalen en sluizen die al 900 jaar gebruikt worden voor handel over water. Typische jaren ’70-wijken. Forten en kastelen. En een belangrijk deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt in Nieuwegein.

Als gemeente zijn we zuinig op ons erfgoed. De video hieronder laat zien hoe we er als snel groeiende stad mee omgaan.

Erfgoedbeleid

Subsidie voor erfgoed

De gemeente wil het bijzondere erfgoed in Nieuwegein promoten. Zodat meer mensen ons erfgoed kennen en ervan genieten. Heeft uw organisatie een leuk idee dat hieraan bijdraagt? Een fietsroute langs Nieuwegeinse monumenten, een tentoonstelling of een andere activiteit? Dan kunt u misschien een subsidie krijgen.

Subsidie voor erfgoed

Erfgoed beleven

Er zijn verschillende fiets- en wandelroutes langs het erfgoed van Nieuwegein. Kijk op de website 'Zie meer in Nieuwegein' voor de routes en historische plekken in Nieuwegein.

Zie meer in Nieuwegein

Ingang woningen aan de Zwaluw in Nieuwegein

Jong erfgoed

De gemeente heeft onderzocht welk jong erfgoed er in Nieuwegein is. We bedoelen dan gebouwen van na 1965. We werken nu aan een wandelroute langs het jonge erfgoed.

Bekijk project