Archeologie

De gemeente Nieuwegein wil goed omgaan met haar archeologische erfgoed. Met ons archeologiebeleid zorgen we hiervoor.

We hebben een rijke bodem met archeologische resten vanaf de Steentijd tot in de Nieuwe Tijd. Zo nu en dan vinden we bijzondere overblijfselen in de grond. Bij bedrijventerrein Het Klooster zijn bijvoorbeeld 6000 jaar oude skeletten gevonden. Deze en andere resten vertellen de ontwikkeling van Nieuwegein, het verhaal van onze voorouders.

Bijzondere vondsten

Op bedrijvenpark Het Klooster werd in 2017 een nederzetting gevonden uit de Swifterbandcultuur (4600 - 3900 voor Christus). Hierbij zijn al verschillende bijzondere vondsten gedaan. Een paar voorbeelden:

  • Een skelet van een vrouw met kind van 6000 jaar geleden: het oudste babygraf van Nederland.
  • Een Romeinse helm.
  • Een visvangstplek uit de Middeleeuwen.
  • Een bijzonder goed bewaard gebleven zwaard, waarvan in totaal maar zo’n 17 stuks gevonden zijn in Europa.

Op de website van bibliotheek De tweede verdieping staat een dossier over de opgravingen. Bekijk dossier

Archeologische vondst melden

Heeft u iets gevonden? Meld uw archeologische vondst bij het Meldpunt Archeologie voor de provincie Utrecht.

Meld een vondst

Archeologiebeleid

De basis voor het archeologiebeleid van Nieuwegein is een onderzoek van RAAP Archeologisch Adviesbureau. Zij hebben in kaart gebracht welke archeologische waarden in Nieuwegein in de bodem aanwezig of te verwachten zijn.

De eisen voor heel Nieuwegein staan op de archeologische beleidskaart.

Archeologische beleidskaart (pdf, 5 MB)

Bijlage 1 - Landschappelijke eenhedenkaart (pdf, 6 MB)

Bijlage 2 - Cultuurhistorische waardekaart (pdf, 486 KB)

Bijlage 3 - Overzicht historische dorpskernen (pdf, 866 KB)

In de beleidsnota Archeologie staat wanneer archeologisch onderzoek verplicht is en hoe wij willen omgaan met ons archeologisch erfgoed.

Van vondst naar verhaal: beleidsnota archeologie (pdf, 3 MB)

Archeologisch onderzoek

Heeft u plannen voor graafwerkzaamheden? Misschien ontstaat er dan bodemverstoring: archeologische resten worden aangetast. Kijk daarom of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Het kan ook zijn dat u een archeologisch onderzoek moet uitvoeren. Bijvoorbeeld als op de bouwlocatie resten uit het verleden zijn gevonden. Of omdat we denken dat die er zijn. In het Omgevingsplan staat of een archeologisch onderzoek nodig is.

Verbod op metaaldetectors

Volgens de Erfgoedverordening zijn metaaldetectors verboden op archeologische monumenten. Dit zijn de terreinen die op de archeologische beleidskaart staan aangegeven als AWV1. Zo zijn deze terreinen extra beschermd tegen verstoringen. Het gaat om Park Kokkebogaard, het gebied rond Kerkveld, een deel van het oude Jutphaas en een deel van Vreeswijk.

Archeologische beleidskaart (pdf, 5 MB)