Archeologie

De gemeente Nieuwegein wil goed omgaan met haar archeologische erfgoed. Met ons archeologiebeleid zorgen we hiervoor. Het beleid wordt geborgd in de Erfgoedverordening en in de bestemmingsplannen. 

Nieuwegeins archeologiebeleid

De basis voor het archeologiebeleid van Nieuwegein is een onderzoek van RAAP Archeologisch Adviesbureau. Zij hebben in kaart gebracht welke archeologische waarden in Nieuwegein in de bodem aanwezig of te verwachten zijn.

De eisen voor heel Nieuwegein staan op de archeologische beleidskaart. In de beleidsnota Archeologie staat wanneer  archeologisch onderzoek verplicht is en hoe wij om willen gaan met ons archeologisch erfgoed. Het archeologiebeleid wordt verder geregeld door de wijziging op de Erfgoedverordening Nieuwegein en de beleidseisenkaart Het Klooster.

Archeologische vondst melden

Hebt u iets gevonden? Meld uw archeologische vondst bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht.

meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl

030-221 97 27

Metaaldetectors

Volgens de Erfgoedverordening zijn metaaldetectors verboden op archeologische monumenten. Dit zijn de terreinen die op de archeologische beleidskaart staan aangegeven als AWG1. Zo zijn deze terreinen extra beschermd tegen verstoringen.