Object plaatsen

Wilt u een container, steiger, dixi, schaftkeet, hoogwerker of een ander voorwerp plaatsen? Dan moet u een melding doen. Doe de melding minstens 10 dagen voordat u het voorwerp plaatst.

Gaat het om een groot, langdurig project of een hijskraan? Dan heeft u meestal een objectvergunning nodig. Voor beide gevallen gebruikt u hetzelfde formulier.

Inloggen met DigiD Melding doen

Wat moet ik meesturen?

Als u een objectmelding doet, stuur dan mee:

  • Welk voorwerp u wilt plaatsen.
  • Hoe lang u het voorwerp wilt plaatsen.
  • De afmetingen van het voorwerp.
  • Waar u het voorwerp wilt plaatsen (voeg een foto of plattegrond bij).

Stuur altijd een kopie van een tekening of foto mee van de gewenste plek. Geef hierop alle voorwerpen aan die u wilt plaatsen.

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een melding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Wij antwoorden binnen 5 dagen.
  • Heeft u de objectvergunning gekregen? Dan mag u het voorwerp 5 dagen daarna plaatsen.
  • U kunt het voorwerp maximaal 4 weken laten staan. De periode is afhankelijk van de plek. Bekijk de voorwaarden

Aan welke regels moet ik voldoen?

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet u voldoen aan de regels die in de objectvergunning staan.

Kosten

Een melding doen is gratis.

Voor een objectvergunning moet u wel een vergoeding betalen (precariobelasting). U betaalt de vergoeding aan de BghU. Kijk voor de tarieven op de website van de BghU.