Object plaatsen

Wilt u een container, steiger, dixi, schaftkeet, hoogwerker of een ander voorwerp plaatsen? Dan moet u een melding doen. Doe de melding minstens 10 dagen voordat u het voorwerp plaatst.

Gaat het om een groot, langdurig project of een hijskraan? Dan heeft u meestal een objectvergunning nodig. Voor beide gevallen gebruikt u hetzelfde formulier.

Inloggen met DigiD Melding doen

Wat moet ik meesturen?

Als u een objectmelding doet, stuur dan mee:

  • Welk voorwerp u wilt plaatsen.
  • Hoe lang u het voorwerp wilt plaatsen.
  • De afmetingen van het voorwerp.
  • Waar u het voorwerp wilt plaatsen (voeg een foto of plattegrond bij).

Stuur altijd een kopie van een tekening of foto mee van de gewenste plek. Geef hierop alle voorwerpen aan die u wilt plaatsen.

Hoelang duurt het proces?

Heeft u een melding gedaan? Dan gebeurt er het volgende:

  • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Wij antwoorden binnen 5 dagen.
  • Heeft u de objectvergunning gekregen? Dan mag u het voorwerp 5 dagen daarna plaatsen.
  • U kunt het voorwerp maximaal 4 weken laten staan. De periode is afhankelijk van de plek. Bekijk de voorwaarden

Aan welke regels moet ik voldoen?

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet u voldoen aan de regels die in de objectvergunning staan. Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.

Is er een tijdelijke verkeersmaatregel nodig? Vraag dan een vergunning aan op het LTC Platform. U heeft hiervoor een inlogaccount nodig.

Houd rekening met de directe omgeving waar u werkzaamheden uitvoert. Denk aan de bewoners of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen zo vroeg mogelijk informeert over werkzaamheden waar zij misschien overlast van krijgen en bereikbaar bent voor vragen. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

Een melding doen is gratis.

Voor een objectvergunning moet u wel een vergoeding betalen (precariobelasting). U betaalt de vergoeding aan de BghU. Kijk voor de tarieven op de website van de BghU.