BLVC-plan schrijven

Gaat u iets bouwen of slopen? Dan is een BLVC-plan verplicht. In dit plan staat wat de buurt van uw bouwproject kan merken. En welke maatregelen u neemt om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. De gemeente wil dat inwoners en bedrijven zo min mogelijk last van werkzaamheden hebben.

Wat is een BLVC-plan?

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie.

In een BLVC-plan staat welke overlast misschien ontstaat. En welke maatregelen worden genomen om de overlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Het kan gaan over geluid, stof en trillingen, maar bijvoorbeeld ook omleidingsroutes of een tijdelijke bouwplaats. Daarnaast moet in het plan staan hoe u de buurt op de hoogte houdt over de werkzaamheden. De gemeente wil dat u hen al vroeg informeert over uw project.

Wanneer nodig?

Volgens de BLVC-regeling heeft elk bouwproject een BLVC-plan nodig. Maar in de praktijk kunnen er ook projecten doorgaan zonder BLVC-plan. Dit hangt af van de impact en de locatie. Voor de aanleg van een dakkapel aan het einde van een doodlopende straat heeft u waarschijnlijk geen BLVC-plan nodig. Grotere bouwplannen moeten altijd een goedgekeurd BLVC-plan hebben voordat de bouw start.

Wat moet erin staan?

Kijk voor de onderdelen per hoofdstuk op de pagina Inhoud BLVC-plan. U kunt hier ook een format downloaden.

BLVC-plan indienen

U stuurt het BLVC-plan mee bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Uiterlijk 5 weken voor de start van de bouw vult u het BLVC-plan verder aan met ontbrekende gegevens van de aannemer (zoals bouwmethode en planning). Ook het definitieve BLVC-plan stuurt u in via het Omgevingsloket. U kunt pas starten als het plan is goedgekeurd.

Uitvoering

Tijdens de bouw controleert de gemeente of u de BLVC-voorwaarden nakomt. Het BLVC-plan is een ‘levend document’: het kan in overleg met de bouwtoezichthouder aangepast worden als de omstandigheden daar om vragen.