Bedrijven en milieuwetgeving

Gaat u een bedrijf starten? Of wilt u een bestaand bedrijf aanpassen? Dan moet u 4 weken van tevoren een melding Activiteitenbesluit doen (type B-bedrijven). Alleen lichte bedrijven zoals winkels, kantoren, scholen hoeven geen melding te doen (type A-bedrijven). In het Activiteitenbesluit staan de landelijke milieuregels voor uw bedrijf. Sommige (zware) bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig voor het onderdeel milieu (type C-bedrijven). In de Activiteitenbesluit Internet Module kunt u ook eerst nagaan of u een melding moet doen of misschien een omgevingsvergunning milieu moet aanvragen.

Bedrijven die tot 10.000 kg vuurwerk gaan opslaan, moeten een melding Vuurwerkbesluit doen. Meer informatie vindt u op de website van Infomil waar u ook een meldingsformulier Vuurwerkbesluit kunt downloaden.

Andere vergunningen?

Via Omgevingsloket online kunt u controleren of u nog andere vergunningen nodig heeft. U kunt de vergunning er ook direct aanvragen, waaronder de omgevingsvergunning milieu (indien van toepassing).