Bedrijven en milieuwetgeving

Gaat u een bedrijf starten? Of wilt u een bestaand bedrijf aanpassen? Dan moet u 4 weken van tevoren een melding doen in het Omgevingsloket (type B-bedrijven). Alleen lichte bedrijven zoals winkels, kantoren, scholen hoeven geen melding te doen (type A-bedrijven). In de Omgevingswet staan de landelijke milieuregels voor uw bedrijf. Sommige (zware) bedrijven hebben een omgevingsvergunning nodig voor het onderdeel milieu (type C-bedrijven). In het Omgevingsloket kunt u ook eerst nagaan of u een melding moet doen of misschien een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Bedrijven die tot 10.000 kg vuurwerk gaan opslaan, moeten hiervan een melding doen in het Omgevingsloket.

Inloggen met eHerkenning Niveau 2 Melding doen

Andere vergunningen?

In het Omgevingsloket kunt u controleren of u nog andere vergunningen nodig heeft. U kunt de vergunning er ook direct aanvragen, waaronder de omgevingsvergunning milieu (indien van toepassing).