Aanbouw, bijgebouw of overkapping

Wilt u uw woning uitbreiden met een serre? Of een garage, tuinhuis of veranda bij uw woning bouwen? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Meesturen als u een vergunning aanvraagt:

  • Gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten). Denk hierbij aan details, plattegronden, gevels en doorsnede.
  • Foto’s, ook van de omgeving.
  • Constructieve tekeningen en berekeningen.
  • Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.
Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Opmerking: aanvragen die vóór 1 januari 2024 in het oude Omgevingsloket zijn ingediend, worden volgens de oude wetgeving (Wabo) afgehandeld. Nieuwe aanvragen vanaf 2024 worden volgens de nieuwe wetgeving (Omgevingswet) afgehandeld.

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft meestal geen vergunning nodig voor een dakkapel. In sommige gevallen wel, bijvoorbeeld vanwege de hoogte, oppervlakte of plaats. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket.

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen. 

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met bouwen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
  • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

Tijdens de bouw moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie. In sommige gevallen is participatie verplicht. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. Kijk op Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën gelden.