Dakkapel plaatsen

Voor een dakkapel is in sommige gevallen een vergunning nodig, maar meestal niet. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Meesturen als u een vergunning aanvraagt:

 • Een plattegrond.
 • Een geveltekening.
 • De doorsnede.
 • Een detailtekening.
 • Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft.

Stuur steeds 2 versies van de tekeningen: van uw dak nu én nadat de dakkapel is geplaatst (schaal 1:50 of 1:100). Bekijk voorbeeld (png, 761 KB)

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Heb ik een vergunning nodig?

Wilt u een dakkapel aan de achterkant of zijkant van uw huis plaatsen? Dan heeft u meestal geen omgevingsvergunning nodig. Is de dakkapel naar openbaar gebied gericht? Dan moet u altijd een vergunning aanvragen, waar de dakkapel ook komt.

U heeft ook een vergunning nodig als u in een monument woont. De gemeente wil dan controleren of de dakkapel in de omgeving past. Kijk bij Erfgoed voor meer informatie.

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente via jeleefomgeving.nl.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
 • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
 • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u de dakkapel mag plaatsen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
 • Wij controleren of u volgens de omgevingsvergunning bouwt.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd voldoen aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

De aannemer moet bij het plaatsen van de dakkapel voldoen aan de omgevingsvergunning.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Lees meer op de pagina Participatie.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. Kijk op Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën gelden.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl