In- of uitrit aanleggen

Voor een nieuwe inrit of uitrit moet u een vergunning aanvragen via het Omgevingsloket. Hier kunt u ook bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Let op: maak een schatting van de kosten voordat u de aanvraag doet. U moet rekening houden met aanlegkosten van € 250 per m2 (exclusief btw). Meesturen:

 • Gemaatvoerde tekeningen (tekeningen op schaal met alle maten) van de bestaande en de nieuwe situatie.
Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen.

Wat moet ik meesturen?

Bij de aanvraag in het Omgevingsloket ziet u welke bijlagen u moet meesturen.

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

 • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente via jeleefomgeving.nl.
 • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
 • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
 • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
 • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met aanleggen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
 • Wij controleren of de aanleg gebeurt volgens de omgevingsvergunning.

Aan welke regels moet ik voldoen?

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

We kijken onder meer of de aanvraag voldoet aan deze voorwaarden:

 • Er is genoeg ruimte om minimaal 1 auto te parkeren.
 • De uitrit moet haaks op de weg uitkomen.
 • De uitrit mag niet uitkomen op een kruising.
 • Voor de uitrit mag geen (hoog) groen gekapt of gesnoeid worden.
 • Er mag geen parkeerplaats verdwijnen vanwege de in- of uitrit, behalve als deze op een andere plek kan komen.

Bij het aanleggen moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie.

Kosten

De kosten voor het aanleggen van een in- of uitrit bestaan uit:

 • Behandeling van de vergunningaanvraag (leges). Kijk op Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën gelden.
 • Kosten voor de aansluiting op de openbare weg. U moet rekening houden met een bedrag van € 250 per m2 (exclusief btw). Dit bedrag wordt hoger als er een put of straatlantaarn moet worden verplaatst.

U krijgt een offerte van ons voor het aanleggen van de uit- en inrit. Soms krijgt u die pas nadat u de omgevingsvergunning hebt gekregen. Het proces gaat sneller als u al vroeg zo precies mogelijke tekeningen aanlevert.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl