Boom kappen

Wilt u een boom kappen? U heeft meestal geen kapvergunning nodig als de boom op uw eigen grond staat. Als het om een heel dikke boom gaat misschien wel. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Vraagt u een vergunning aan, dan moet u meesturen:

  • Foto's van de boom.
  • Een plattegrond, of een andere manier om duidelijk te maken waar de boom staat.
Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Heb ik een vergunning nodig?

Een boom op eigen grond mag u meestal kappen zonder vergunning. Bij dikke bomen is het verstandig om eerst de stam te meten. Is de omtrek van de stam groter dan 90 centimeter op 1,30 meter hoogte boven de grond? Dan heeft u een kapvergunning nodig. Bij bomen met meerdere stammen meet u de dikste stam op 1,30 meter boven de grond.

Ook als u de boom voor het eerst wilt snoeien, knotten of verplanten heeft u een vergunning nodig. Woont u buiten de bebouwde kom? Neem dan contact met ons op, want voor u gelden ook niet-gemeentelijke regels.

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente via jeleefomgeving.nl.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u de boom mag kappen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd voldoen aan de Omgevingswet, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent bijvoorbeeld verplicht om te kijken of er beschermde dieren, planten of nesten zijn. Als er een bewoond vogelnest in de boom zit, mag u de boom niet kappen. Voor advies van een deskundige, ga naar Netwerk Groene Bureaus

In het Boombeschermingsplan (pdf, 2 MB) staat hoe wij beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom. We volgen daarbij een stappenplan:

Stappenplan

Hoe belangrijk is de boom?

We bepalen of er een omgevingsvergunning nodig is en hoe belangrijk de boom is voor de omgeving. De regels hiervoor staan in de bomenverordening. Dit drukken we uit in punten.

Als de boom meer dan 68 punten heeft

Heeft de boom meer dan 68 punten? Dan vragen we u of er geen andere mogelijkheden zijn om de boom te laten staan.

Als de boom niet kan blijven staan

Moet de boom echt weg? Dan moet u zorgen dat er een nieuwe boom in de buurt wordt geplant.

Als er geen nieuwe boom kan worden geplant

Is ook dat niet mogelijk? Dan moet u een bedrag voor de boom betalen, zodat wij op een andere plek een nieuwe boom kunnen planten.

Dit geldt voor inwoners, maar ook voor de gemeente zelf en projectontwikkelaars.

Kosten

Gratis

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl