Wanneer kapt de gemeente een boom?

We kijken regelmatig naar onze bomen om te zien of ze gezond zijn en geen gevaar vormen. Is een boom ziek, maar niet gevaarlijk? Dan laten we hem staan. Maar als hij gevaar op kan leveren, halen we hem weg. We willen ervoor zorgen dat de omgeving veilig blijft.

Bij een project denken we al vroeg aan de bomen die er zijn. Als een boom in de weg staat, kijken we zorgvuldig welke mogelijkheden er zijn om hem te behouden.

Beslissen over kappen

In het Boombeschermingsplan (pdf, 2 MB)  staat hoe wij beslissen over het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom:

  • De boom is gevaarlijk. Bijvoorbeeld doordat hij na een storm niet stevig genoeg meer in de grond staat. Of vanwege een afgebroken tak.
  • De boom geeft te veel overlast, bijvoorbeeld omdat de wortels omhoogkomen door het wegdek.
  • De boom staat in de weg bij een project. Is een boom niet te verplanten? Dan kan het zijn dat we de boom kappen. Bij die beslissing volgen we het stappenplan hieronder.

Boom kappen of niet?

Hoe belangrijk is de boom?

We bepalen of er een omgevingsvergunning nodig is en hoe belangrijk de boom is voor de omgeving. De regels hiervoor staan in de Bomenverordening. Dit drukken we uit in punten.

Als de boom meer dan 68 punten heeft

Heeft de boom meer dan 68 punten? Dan kijken we of er geen andere mogelijkheden zijn om de boom te laten staan.

Als de boom niet kan blijven staan

Moet de boom echt weg? Dan planten we een nieuwe boom in de buurt. Soms verplaatsen we een boom.

Dit geldt voor de gemeente, maar ook voor inwoners en projectontwikkelaars.

Ik wil zelf een boom kappen

Wilt u een boom (laten) kappen in uw eigen tuin? Controleer dan of u een vergunning nodig heeft.

Lees meer bij Boom kappen

Ja. Het broedseizoen loopt normaal gesproken van half maart tot eind juli. Met het veranderende klimaat hebben we tegenwoordig een broedseizoen dat zich niet meer aan de specifieke data van 15 maart tot 31 juli houdt. en boom wordt dan ook altijd gecontroleerd op aanwezige nesten.

Alle aangevraagde en verleende vergunningen vindt u op Overheid.nl in het Gemeenteblad

Weten wat er speelt in uw buurt? Op de pagina Berichten over uw buurt kunt u zich abonneren op de e-mailservice. U krijgt dan automatisch een e-mail zodra wij een besluit hebben gepubliceerd over uw buurt.

Soms kappen we met spoed een boom, omdat hij een acuut gevaar oplevert voor de omgeving. Dit heet noodkap. De gemeente mag de boom dan kappen of flink snoeien. Omdat het snel moet gebeuren wordt er voor een omgevingsvergunngingplichtige boom achteraf de vergunning aangevraagd.

De gemeente Nieuwegein heeft een zorgplicht voor onze bomen. Wij zijn verplicht om onze bomen iedere 3 jaar te laten nakijken door een boomveiligheidscontroleur. De uitkomst van deze beoordeling wordt in het boompaspoort opgenomen. Op basis van deze inspectie ondernemen we actie waar nodig. Zo zorgen we ervoor dat onze bomen zo veilig mogelijk blijven.

In de afgelopen decennia is er veel veranderd. Vooral in de grond zijn er veel meer voorzieningen gekomen. Naast dat de riolering in de grond zit, liggen er ook verschillende soorten kabels en leidingen. Daar komen ook nog steeds kabels en leidingen bij, denk bijvoorbeeld aan alle glasvezelkabels die gelegd zijn. Dat zorgt er soms voor dat we geen nieuwe bomen terug kunnen plaatsen op dezelfde plek. De kabels en leidingen liggen te dichtbij de oude standplaatsen van de bomen.

Soms is het mogelijk een boom in bijvoorbeeld een speciale bunker te plaatsen zodat wortels niet in de kabels kunnen groeien. Maar in andere gevallen komt er geen nieuwe boom omdat de grond te vol zit. Is het niet mogelijk een boom terug te plaatsen? Dan compenseren we deze door ander groen terug te plaatsen. Bij voorkeur op de locatie waar de boom heeft gestaan, maar soms op een andere plaats in de gemeente.