Bomen in Nieuwegein

Bomen dragen bij aan een gezondere leefomgeving en maken Nieuwegein groener. Ze zijn niet alleen mooi, maar op verschillende manieren ook belangrijk en nuttig. Zo zorgen bomen op warme dagen voor schaduw en verkoeling. Bij hevige regenval houden bomen het regenwater langer vast. En bomen bieden kleine dieren en insecten een thuis. Daarom willen we onze bomen beschermen, behouden én nieuwe bomen planten.

Boomcontrole

Met bijna 34.500 bomen in onze stad is het onderhoud ervan een serieuze zaak. Elke 3 jaar worden alle bomen door een boomveiligheidscontroleur nagekeken. Er wordt gekeken hoe de boom groeit, of hij ziek is, stevig genoeg in de grond staat en of er dood hout in de boom zit.

Soms moeten we een boom kappen als deze ziek is, oud of beschadigd door bijvoorbeeld een storm of een ongeluk. Een zieke of beschadigde boom kan namelijk een gevaar vormen voor de omgeving. Waar mogelijk planten we een nieuwe boom terug. Ook kan het voorkomen dat een boom op een locatie staat waar hij niet goed kan groeien of waar gebouwd moet worden. In dat geval bekijken we zorgvuldig wat de beste oplossing is. Soms betekent dit dat we de boom verplaatsen.