Aanleggen (werkzaamheden uitvoeren)

Gaat u een terrein ophogen of afgraven? Sloten aanleggen of dempen? Of een verharding aanleggen? U heeft voor dit soort ‘aanlegwerkzaamheden’ in of op de grond soms een omgevingsvergunning nodig. U kunt dit zelf controleren in het Omgevingsloket. Hier kunt u de vergunning ook aanvragen. Of bijlagen toevoegen aan een al ingediende aanvraag.

Inloggen met DigiD Direct aanvragen

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft voor aanlegwerkzaamheden in of op de grond soms een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld bij percelen met een bestemming ‘groen’ of gebieden waar de kans op archeologische vondsten groot is. U kunt dit controleren in het Omgevingsloket.

Is mijn plan haalbaar?

Het kan u veel tijd en geld besparen om eerst de haalbaarheid van uw plan te laten controleren. Dat doet u door een conceptverzoek in te dienen. U stuurt alleen een schets en foto's op, officiële tekeningen zijn nog niet nodig. Zo kunnen wij inschatten of u een vergunning kunt krijgen.

Hoelang duurt het proces?

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u het volgende verwachten.

  • U krijgt binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging van de gemeente via jeleefomgeving.nl.
  • Het kan zijn dat we om extra gegevens vragen.
  • Bij eenvoudige aanvragen beslissen we binnen 8 weken. Binnen die 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Bij complexe aanvragen beslissen we binnen 6 maanden. Binnen de eerste 8 weken kan de termijn één keer met 6 weken worden verlengd.
  • Krijgt u een omgevingsvergunning? Dan staat daarin wanneer u mag beginnen met aanleggen. Soms mag dat direct en soms pas na 4 weken, zodat belanghebbenden nog bezwaar kunnen maken (of in beroep gaan). We publiceren uw vergunningaanvraag op Overheid.nl.
  • Wij controleren of het aanleggen gebeurt volgens de omgevingsvergunning.

Aan welke regels moet ik voldoen?

U moet altijd voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving, ook als u geen vergunning nodig heeft. U bent daar zelf verantwoordelijk voor. Vraag dit dus na bij uw aannemer.

Wij controleren of uw vergunningaanvraag voldoet aan:

Tijdens het aanleggen moet u voldoen aan de omgevingsvergunning.

Houd rekening met uw directe omgeving. Denk aan uw buren of bedrijven in de buurt. De gemeente wil dat u hen betrekt bij veranderingen aan uw huis of tuin. Dit noemen we participatie. In sommige gevallen is participatie verplicht. Lees meer op de pagina Participatie.

Het kan zijn dat u een BLVC-plan nodig heeft. In dit plan staat wat de buurt van uw bouwproject kan merken. En welke maatregelen u neemt om overlast zoveel mogelijk tegen te gaan.

Kosten

Een omgevingsvergunning aanvragen kost geld. Kijk op Kosten bouwen en verbouwen. Let op: er kunnen meerdere categorieën gelden.

Berichten via jeleefomgeving.nl

U ontvangt berichten van ons via de berichtenbox op jeleefomgeving.nl. Dit is een beveiligde omgeving waar berichten over uw aanvraag te vinden zijn. Met jeleefomgeving.nl kunnen overheidsorganisaties veilig berichten uitwisselen met bijvoorbeeld inwoners en bedrijven.

Lees meer over jeleefomgeving.nl