Erkenning van kind

U kunt een kind erkennen als u niet de wettelijke ouder bent. Dat wil zeggen dat u niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap heeft. Na erkenning moet u uw kind onderhouden en wordt u elkaars erfgenaam.

Een kind erkennen kan voor of na de geboorte. Wij raden aan dit vooraf te regelen. Zo heeft uw kind vanaf de geboorte wettelijk meteen een vader of duomoeder. Het kind kan ook meteen uw achternaam krijgen.

Maak uw afspraak >
Informatie:

Nieuw bezoekadres

Burgerzaken is naar een tijdelijk adres verhuisd vanwege een verbouwing. U bent welkom op Zoomstede 19. Lees meer

Let op: heeft 1 van de ouders of beide ouders niet de Nederlandse nationaliteit? Dan duurt de afspraak langer. Maak uw afspraak

Wat moet ik meenemen?

 • Geldig identiteitsbewijs van de erkenner.
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder.
 • Krijgt u samen uw eerste kind? Dan moet de moeder mee naar de afspraak.
 • Bij alle volgende kinderen hoeft de moeder niet mee. Ze moet wel het formulier Toestemming voor erkenning invullen en ondertekenen (t/m 15 jaar). Download de pdf en print deze uit, neem het formulier mee naar de afspraak.
 • Kind is 12 jaar of ouder: geldig legitimatiebewijs van het kind. Neem het kind mee naar de afspraak.

Hoelang duurt het?

Meestal is het direct geregeld. Alleen bij bijzondere situaties kan het langer duren.

Voorwaarden

 • De erkenner is 16 jaar of ouder.
 • De moeder geeft toestemming (bij kinderen t/m 15 jaar).
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet uw kind schriftelijke toestemming geven. Behalve als hij of zij een andere achternaam wil kiezen. Dan moet u uw kind meenemen.
 • De erkenner is geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Staat u onder curatele op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand? Dan heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Elk kind moet apart worden erkend. Dat gaat niet automatisch na de erkenning van het eerste kind.

U kunt ook een levenloos geboren kind erkennen.

Kosten

Gratis

Ouderlijk gezag

U bent de wettelijke ouder zodra u het kind heeft erkend. Sinds 1 januari 2023 krijgt u automatisch het ouderlijk gezag. U hoeft het gezag niet langer aan te vragen bij de rechtbank.

Heeft u het kind erkend vóór 1 januari 2023? Dan betekent dat niet automatisch dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Dit moet u aanvragen bij de rechter.

Lees meer over ouderlijk gezag