Geboorte aangifte

Binnen 3 dagen na de bevalling moet u aangifte doen van de geboorte van het kind. Is dit niet mogelijk door het weekend of een feestdag? Dan wordt de termijn voor de aangifte verlengd zodat er ten minste 2 werkdagen overblijven om geboorteaangifte te doen. U kunt alleen aangifte doen als uw kindje in Nieuwegein is geboren.

Afspraak maken

De vader is verplicht om aangifte te doen, de moeder is bevoegd om aangifte te doen. Ontbreekt de vader of is hij verhinderd? Dan moeten de volgende personen aangifte doen:

  • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest of
  • de bewoner van het huis waar het kind is geboren.
  • Een geldig identiteitsbewijs van de aangever.

En wanneer van toepassing:

  • Kopie van de akte van erkenning ongeboren kind.
  • Trouwboekje voor het bijschrijven van het kind.
  • Een verklaring van Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting. Dit heeft u nodig wanneer het kind geboren is binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen.

Wordt een kind geboren binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap van man en vrouw of 2 vrouwen met donorverklaring? Het kind krijgt dan automatisch de achternaam van de vader of de duomoeder. De duomoeder is de vrouwelijke partner van de biologische moeder. Kinderen die hierna geboren worden, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind.

Wilt u dat uw kind de achternaam krijgt van de andere partner? Dan kunt u naamskeuze doen. Dit regelt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte. U moet allebei persoonlijk aanwezig zijn bij de naamskeuze. Dit gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Heeft uw kind de nationaliteit van een ander land? Wij kijken dan wat het namenrecht van dit land over naamskeuze zegt.

Is uw kind in Nieuwegein geboren en is het woonadres ook in Nieuwegein? Dan krijgt u bij de geboorteaangifte meteen het burgerservicenummer (BSN) mee. Is uw kind niet in Nieuwegein geboren? Dan krijgt u binnen 2 weken na de geboorte het BSN van uw kind. U ontvangt het BSN van uw gemeente waar u woonachtig bent.  

Heeft u nog vragen? Bel naar ons algemene nummer: 14 030. Of stuur een e-mail naar burgerzaken@nieuwegein.nl.

Gratis brandveiligheidspakket

U wilt natuurlijk dat uw kindje opgroeit in een veilige omgeving. De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) helpt u graag uw huis brandveiliger te maken. Vul uw gegevens in op Brandweer.nl en upload het geboortekaartje. U ontvangt dan een brandveiligheidspakket met informatie voor een veilige woonomgeving voor uw gezin.