Op weg naar aardgasvrije stad

Nederland gaat van het gas af. Het nieuwe bouwbesluit voorziet hier al in. Elke toekomstige bouwvergunning gaat uit van een aardgasvrije nieuwe woning. Dat is beter voor het milieu. U leest er hier over Rijnhuizen; het huidige praktijkvoorbeeld van aardgasvrije wijken in Nieuwegein. Mogelijk kunt u een lening bij het rijk aanvragen om uw huis op een andere, wél duurzame manier van energie te voorzien. Die lening heet de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos.

Binnenkort volgt hier ook informatie over de verduurzaming van het stadswarmtenet en het benutten van restwarmte. 

De wijk Rijnhuizen is in een transformatie van een kantorenwijk naar een toekomstbestendige woonwijk. De nieuwe woningen verwarmen en koken niet meer op gas. De huizen worden daarom op een andere manier verwarmd (en er wordt elektrisch gekookt). In Rijnhuizen wordt daarom gewerkt aan de aanleg van een duurzaam lage temperatuur warmtenet. Dit is een ander soort warmtenet dan dat we in Nieuwegein al kennen (een hoge temperatuur warmtenet). 

Een lage temperatuur warmtenet

Een lage temperatuur warmtenet kan gebruik maken van bijvoorbeeld restwarmte. In Rijnhuizen wordt onderzocht of bijvoorbeeld KWR deze warmte kan leveren. Zo hoef je niet speciaal voor het warmtenet water te verwarmen. Daarnaast gaat er in een lage temperatuur warmtenet minder warmte verloren dan bij een traditioneel warmtenet. 

Voorwaarden voor een warme woning

Voor een lage temperatuur warmtenet heb je woningen nodig die goed geïsoleerd zijn. Ook is bijvoorbeeld vloerverwarming geschikter om je huis te verwarmen dan gewone radiatoren. In de nieuwbouw in Rijnhuizen wordt daar rekening mee gehouden. Daarnaast wordt onderzocht hoe een duurzame lokale warmtebron dit laag temperatuur warmtenet kan voeden met duurzame warmte. 

Niet energieneutraal maar energiepositief

In een extra stap naar een duurzame wijk Rijnhuizen heeft de gemeenteraad in november 2019 in de Herijking Rijnhuizen besloten dat energiepositief bouwen de norm is in Rijnhuizen.

Sinds 1 juli 2018 mogen gemeenten geen vergunning meer afgeven voor nieuwbouwwoningen met een aardgasaansluiting. Mogelijk wordt uw woning toch nog met een aardgasaansluiting opgeleverd, omdat de vergunning nog voor 1 juli 2018 is afgegeven door de gemeente. Als uw nieuwbouwwoning niet aardgasloos wordt opgeleverd en u wilt u liever zonder gas uw woning en tapwater verwarmen, dan kan dat. De noodzakelijke installatietechnische en bouwkundige aanpassingen kunt u financieren via de ‘Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos’.

Zie: https://www.energiebespaarlening.nl/energiebespaarlening-nieuwbouw-aardgasloos/