Mooi Rijnhuizen

Laatst bijgewerkt: 11 juli 2024 (nieuwsbericht)

Rijnhuizen is een bijzondere wijk in Nieuwegein. Op 10 minuten fietsen van Cityplaza en aan het Merwedekanaal. Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen zijn de parels van Rijnhuizen. Buitenmensen voelen zich thuis in het groene Park Rijnhuizen. De van oorsprong kantorenwijk is volop in ontwikkeling naar een gemengde leefwijk. Waar nog kantoren zijn, maar waar de nadruk ligt op wonen en leven. Er mogen ongeveer 2.500 woningen komen.

Van 2013 tot nu

Mooi Rijnhuizen

Aan een mooi Rijnhuizen werken we stap voor stap. De mensen in de wijk hebben daarin een belangrijke rol. Hieronder een overzicht van de stappen die we samen hebben gezet en wat we nog gaan doen.

2013: Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen

Deze geeft een kader voor de ontwikkeling van de wijk. Veel kantoren zullen plaats maken voor woningen.

2015: Club Rhijnhuizen opgericht

Voor iedereen die in Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. Zet zich in voor samenwerking in de wijk.

2019: herijking gebiedsvisie

Samen met mensen uit de wijk koos de gemeente voor meer woningen (2500) en meer voorzieningen in de wijk.

2020: ontwerp Park Rijnhuizen

In 3 ontwerpateliers bepaalden we samen het ontwerp van het park op hoofdlijnen.

2020 - nu

Nu de kaders vast staan, werken we met mensen uit de wijk concrete plannen uit.

Park Rijnhuizen

Tijdens placegames en via enquêtes deelden mensen uit de wijk hun ideeën voor diverse plekken in de wijk. Zo werkten we bijvoorbeeld samen aan:

 • 2021: ontmoetingsplekken ten zuiden van Fort Jutphaas
 • 2022: speelplekken, Kopse kant watertuin
 • 2023: vlonder in de noordelijke watertuin

Wegen

We leggen straten, bruggen en fietsroutes zo aan, dat ze passen bij een woonwijk.

 • 2021: infrastructuur en waterpeil
 • 2022: voorkeurslocatie brug & fietsroutes
 • 2023: Edisonbaan 4, Laan van Rijnhuizen, rond het Edisonkwartier

Woningbouw

Marktpartijen bouwen op verschillende plekken woningen. De aannemer informeert u over plannen en werkzaamheden als u iets gaat merken van de bouw.

 • 2022: Edisonkwartier
 • Havenkwartier
 • Rijndael
 • Central Park

Voorzieningen

In het bestemmingsplan is ruimte voor...

 • Gemeente: basisschool met gymzaal en buurtcentrum
 • Ontwikkelaar: supermarkt in project Rhijn
 • Ontwikkelaars: kinderdagverblijf, fysiotherapie, huisarts en tandarts, horeca

2023: evaluatie gebiedsontwikkeling Rijnhuizen

We werken alweer een aantal jaren volgens dezelfde Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen. We zijn benieuwd naar uw mening en ervaringen met de ontwikkelingen in uw wijk. Daarom vragen we in 2023 uw mening en organiseren we gesprekken. Wat vindt u van de veranderingen in uw wijk?

Doet u mee? Rijnhuizen is nog niet af. Als er plannen worden gemaakt in uw buurt, dan hoort u van ons. Daarnaast kunt u altijd informatie vinden op onze website www.nieuwegein.nl/rijnhuizen of tijdens het Rondje Rijnhuizen (2x per jaar). Uw vragen kunt u mailen naar rijnhuizen@nieuwegein.nl

Per mail op de hoogte blijven? Dat kan! Mail uw e-mailadres, naam en eventueel bedrijfsnaam naar rijnhuizen@nieuwegein.nl

Dit mag u van de gemeente verwachten

 • We nemen verantwoordelijkheid
 • We communiceren eenduidig en begrijpelijk
 • We doen het samen
 • We zijn dichtbij
 • We maken mogelijk waar kan
 • We zijn nieuwsgierig

Gemeente evalueert Rijnhuizen

In 2019 stelden we de gebiedsvisie voor Rijnhuizen opnieuw vast, passend bij actuele ontwikkelingen. Wij evalueren de gebiedsontwikkeling om te kijken of we nog op koers liggen. Dit doen we samen met de wijk. In januari gingen we in gesprek.

Meer lezen over evaluatie

Eind van dit jaar komt er een nieuwe fietsbrug aan de zuidkant van het Edisonkwartier. De fietsbrug verbindt de toekomstige fietsstraat Laan van Rijnhuizen met het bestaande fietspad naar het Oosterlicht College. In voorbereiding hierop dempt aannemer Van Wijk een klein deel van de Watertuin. Dit gebeurt in de periode van 15 juli tot 25 augustus. De werkzaamheden duren waarschijnlijk twee weken. De precieze weken waarin wordt gewerkt weten we niet. Fietsers van en naar het Edisonkwartier leiden we tijdelijk om via de Marconibaan.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Mail deze dan naar rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Bouwbedrijf Scholman legt de nieuwe fietsstraat Laan van Rijnhuizen aan. Deze nieuwe fietsstraat moedigt aan om de auto zoveel mogelijk te laten staan. Auto’s zijn te gast. Voor fietsers wordt deze laan de meest comfortabele route door Rijnhuizen. Voor de aanleg zijn sinds maandag 8 juli het noordelijke deel van de Laan van Rijnhuizen en een deel van de Edisonbaan dicht. De verwachting is dat de werkzaamheden op de Edisonbaan tot half september duren. Na 16 augustus is ook de fietsoversteek op de Edisonbaan naar Rond het Fort ongeveer 3 weken dicht. Dan worden fietsers omgeleid.

Omleiding naar Hof van Vronestein

Tijdens de werkzaamheden op het noordelijke deel van de Laan van Rijnhuizen blijft het Hof van Vronestein bereikbaar. Bewoners en bezoekers kunnen van en naar hun woning via de Kelvinbaan. De omleiding wordt in de wijk met borden aangegeven. Als de werkzaamheden klaar zijn, gaat dat deel van de nieuwe fietsstraat open. In een latere fase worden nog bomen en verlichting geplaatst.

Edisonbaan dicht

De Edisonbaan is dicht tot waarschijnlijk half september. Als het weer of het werk tegenvalt, kan de weg iets langer dicht zijn. Tussen 29 juli en 16 augustus wordt er niet gewerkt vanwege de bouwvak. De weg blijft dan wel dicht. Het kantorenpand op Rijndael blijft via de Kelvinbaan bereikbaar. Nieuwe bewoners en bezoekers van de Boskamer kunnen via rijplaten langs de Edisonbaan van en naar de woningen. Dit geldt ook voor bezoekers van het kasteel en Plek aan de Kade.

Omleiding fietsers

Als de fietsoversteek dicht is kunnen fietsers via Plettenburg van en naar Rond het Fort. Dit wordt met borden aangegeven. De oversteek is naar verwachting 3 weken dicht.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Stuur dan een bericht naar rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Na de zomer opent kindcentrum ’t Hof van Rhijnhuysen haar deuren op de plek van de hockeyvelden MHCN. Bouwbedrijf Van Wijk en firma Jan Snel gaan in de zomer aan de slag met de aanleg van de weg en het plaatsen van de schoolunits. De meeste werkzaamheden vinden op het terrein plaats en daar merkt u weinig van. Tussen 8 en 17 juli rijdt er bouwverkeer op de Newtonbaan en zijn er een paar parkeerplekken afgesloten. Tijdens de verplaatsing van de schoolgebouwen is een verkeersregelaar aanwezig. Hieronder staat de planning.

 • Dinsdag 2 juli - Van Wijk start met de aanleg van de weg.
 • Vrijdag 5 juli - De hockey heeft een feestelijke afsluiting. Hiervoor worden een aantal parkeerplekken afgezet.
 • Maandag 8 juli - Firma Jan Snel start met de voorbereidingen om de units te plaatsen. Er zal bouwverkeer op de Newtonbaan rijden.
 • Maandag 15 t/m woensdag 17 juli - Firma Jan Snel plaatst de units. Hiervoor worden een aantal parkeerplekken afgezet. Ook rijdt er weer bouwverkeer op de Newtonbaan. Er is een verkeersregelaar aanwezig.
 • Woensdag 21 t/m zondag 25 augustus - Het kindcentrum verhuist naar de nieuwe locatie.
 • Maandag 26 augustus - Eerste schooldag.

Contact

Heeft u vragen of hinder van de werkzaamheden? Neem contact op met de gemeente Nieuwegein via 14 030. Vraag naar Louis van Linden. U kunt ook mailen naar rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Blijf per mail op de hoogte

We gaan een fietsstraat maken in Rijnhuizen. Deze fietsstraat wordt de Laan van Rijnhuizen en loopt langs de watertuin van het noorden naar het zuiden (van de Edisonbaan tot de Dieselbaan). We leggen de Laan van Rijnhuizen in 3 fases aan. Fase 1 start in het noordelijke deel en wordt ook in 3 fases uitgevoerd. Op 1 mei start de aanleg van de straat tussen de Kelvinbaan tot halverwege Hof van Vronenstein. De werkzaamheden duren 6 weken. Hof van Vronenstein en de bedrijven op Rijndael blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Lees er meer over in dit buurtbericht (pdf, 450 KB) .

Heeft u vragen? Laat het ons weten via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u per e-mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Blijf per mail op de hoogte

Wijnestein, de plek waar vroeger kasteel Wijnestein stond, is feestelijk geopend. Dat gebeurde tijdens de Dag van de Vaart op zondag 14 april 2024. Wethouder Marieke Schouten onthulde samen met stadsdichter Ton de Gruijter een informatiebord met de geschiedenis. Het bord heeft een doorkijkvenster. Als u er doorheen kijkt, ziet u een afbeelding van het kasteel, precies daar waar het vroeger stond. Rijnhuizen heeft er een leuke plek bijgekregen om te zijn, te spelen en te ontmoeten.

Ontwerp voor en door de wijk

Het ontwerp voor ontmoetingsplek Wijnestein is samen met Club Rhijnhuizen, inwoners uit de wijk en leerlingen van het Oosterlicht College gemaakt. Veel van hun ideeën zijn terug te zien. Zoals het informatiebord, wandelpaden, extra fruit- en notenbomen, een jongeren ontmoetingsplek (JOP) met wifi, een tribune en een nieuwe brug. De ontmoetingsplek is nog niet helemaal klaar. Binnenkort worden ook de waterpomp, het voetbalveldje en extra picknickbanken geplaatst. Door de vele regen van de afgelopen maanden duurt de uitvoering langer dan verwacht.

Lees meer over Wijnestein

Heeft u vragen hierover? Dan kunt u mailen naar rijnhuizen@nieuwegein.nl

De gemeente gaat parkeervakken en -borden aanbrengen op de Coltbaan en de Fultonbaan. In 2023 is een proef uitgevoerd vanwege de parkeerdrukte in deze omgeving. De proef moest uitwijzen of het parkeren langs de straat een oplossing zou zijn voor de parkeerdrukte. De maatregelen uit de proef hebben de situatie niet verbeterd. Inwoners vinden het nog steeds onduidelijkheid waar je mag parkeren. De parkeervakken moeten duidelijkheid geven. In dit buurtbericht (pdf, 189 KB) leest u wat er verandert.

Donderdag 7 maart 2024 worden langs de Laan van Rijnhuizen ongeveer 40 bomen gekapt. Het gaat om zieke of dode bomen die niet meer te redden zijn. Dit geldt ook voor bomen die vorige week zijn gekapt op privéterrein, rondom de nieuwbouwwoningen van de Boskamer.

Als bomen langs de Laan van Rijnhuizen worden gekapt kijkt een ecoloog van de gemeente mee om te voorkomen dat er te grote open plekken ontstaan. Dit heeft te maken met de vliegroutes van vleermuizen. Ook wordt gecontroleerd of er broedende vogels in de bomen zitten. In dat geval worden de bomen niet gekapt.

Heeft u vragen? Laat het ons weten via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf op de hoogte

Wilt u per mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Blijf per mail op de hoogte

Kinderen in Rijnhuizen kunnen dit jaar in hun eigen wijk naar de basisschool en kinderopvang (BSO). Vanaf augustus 2024 opent ’t Hof van Rhijnhuysen haar deuren in de wijk. De basisschool komt eerst op een tijdelijke locatie aan de noordkant van de hockeyvelden van MHCN. Dat kan, omdat de hockeyvereniging in 2024 naar een andere wijk verhuist. Voor de zomer 2024 neemt de gemeenteraad een besluit of de hockeyvelden ook de locatie van de permanente school kan worden.

Nu al starten op ’t Hof van Rhijnhuysen

’t Hof van Rhijnhuysen is al gestart, al is dat nu nog in de wijk Fokkesteeg-Zuid. Woont u (binnenkort) in Rijnhuizen en wilt u uw kind straks graag in uw eigen wijk naar school en de opvang laten gaan? Neem dan contact op met directeur Martijn Bakker voor een rondleiding en een informatief gesprek over de huidige school en de plannen voor de toekomst.

U vindt alle informatie over ’t Hof van Rhijnhuysen op www.thofvanrhijnhuysen.nl.

Lees meer over de basisschool en andere voorzieningen in de wijk.

Blijf op de hoogte

Wilt u per mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Vul dan het aanmeldformulier in.

Blijf per mail op de hoogte

Wij gaan verschillende verkeersmaatregelen rondom het Oosterlicht College nemen. De veiligheid wordt hierdoor verbeterd, vooral voor scholieren die elke dag oversteken. Samen met het Oosterlicht College hebben we de afgelopen weken nagedacht over verschillende mogelijkheden.

Waarom deze maatregelen?

De combinatie van bouwverkeer, bussen en schoolverkeer zorgt voor onveilige situaties voor fietsers. Vooral tijdens de schoolspitsuren en bij slecht weer, wanneer veel scholieren met de auto worden gebracht of gehaald.

Maatregelen

De maatregelen zijn als volgt:

 • Minder bouwverkeer: groot bouwverkeer van aannemers zal de schoolspitsuren zoveel mogelijk mijden.
 • Stopverbod en keerverbod: de kiss-en-ridestrook op de Marconibaan verdwijnt. Auto's mogen niet meer stoppen en keren bij de school.
 • Hekken: langs de Marconibaan komen tijdelijke hekken, waardoor in- en uitstappen niet meer mogelijk is.
 • Extra verlichting: bij de fietsersoversteek komt tijdelijke verlichting om fietsers beter zichtbaar te maken, tussen 7.30 en 8.30 uur.
 • Verkeersdrempels: er komen grote verkeersdrempels op de Marconibaan om de snelheid van het verkeer te verlagen.
 • Bushalte wordt busbaan: stoppen langs een busbaan is verboden. Markeringen op de weg geven aan dat het om een busbaan gaat.
 • Wegmarkeringen: de wegmarkeringen worden opnieuw geschilderd, zodat ze beter zichtbaar zijn.
 • Parkeerverbod op Fultonbaan blijft geldig.

Werkzaamheden

De meeste werkzaamheden worden op woensdag 24 januari gedaan. De keerborden en verkeersdrempels worden binnen 2 weken geplaatst. Dit kan wat overlast geven.

Wat vragen we van u?

Rijnhuizen is volop in ontwikkeling en dat merkt u misschien. We vragen iedereen die naar de school gaat, in de buurt loopt, fietst of rijdt, goed op te letten en rekening te houden met elkaar en de werkzaamheden.

Brengt u uw kind(eren) met de auto naar school? Dan vragen we u om zich aan de nieuwe maatregelen te houden. Bij uitzondering mag u uw kinderen met de auto halen en brengen op de Fultonbaan.

Handhaving zal controleren op naleving van de maatregelen.

Hoe verder?

Over 3 weken kijken de gemeente en het Oosterlicht College of de situatie is verbeterd of dat er aanpassingen nodig zijn.

In juni dit jaar konden bewoners van Rijnhuizen en mensen die in de wijk werken via een online vragenlijst hun mening geven over de ontwikkeling van de wijk. Wat gaat goed en wat kan er beter? Dit onderzoek is onderdeel van de evaluatie van de gebiedsontwikkeling Mooi Rijnhuizen. De resultaten van de online enquête vindt u op de pagina Meedenken en meedoen.

Vervolgbijeenkomst

Op 17 januari 2024 bespreken we de resultaten uit de online enquête en gaan we verder in gesprek met de buurt over een aantal thema’s uit het onderzoek. Wilt u ook meepraten tijdens deze bijeenkomst? Laat dit weten door een e-mail te sturen naar rijnhuizen@nieuwegein.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Waarom deze evaluatie?

In 2019 stelden we de gebiedsvisie voor Rijnhuizen opnieuw vast, passend bij actuele ontwikkelingen. Op dit moment evalueren we dit weer. Dat doen we door zelf onderzoek te doen in de wijk. We horen ook graag de mening van de mensen in Rijnhuizen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. Wat gaat er goed? Wat kan er anders? En is het nodig om de plannen aan te passen?

Er is een nieuw ontwerp voor de plek waar voormalig kasteel Wijnestein stond, ten noorden van het complex The Switch. Veel mensen uit Rijnhuizen en ook leerlingen van het Oosterlicht College deelden hun ideeën en wensen voor deze plek met ons. Op basis van al die ideeën hebben wij nu een nieuw ontwerp gemaakt. Dat delen wij nu graag met u. Het doel is om van Wijnestein een plek te maken waar het fijn is om te zijn en waar je makkelijk komt.

Wat vooraf ging

Tijdens een Clubdag van Club Rhijnhuizen dachten zo’n 30 mensen uit Rhijnhuizen met ons mee over de kansen voor Wijnestein. Het resultaat: 35 ideeën om het hele jaar door te kunnen brengen op Wijnestein. In maart 2023 presenteerden ook scholieren van 2 havo op het Oosterlicht hun ontwerp voor Wijnestein. Bankjes, prullenbakken in de vorm van een kasteel, schommels, voetbalvelden, bruggen, een mini-golfbaan… Aan ideeën geen gebrek.

Het verslag van de Clubdag vindt u op de website van Club Rhijnhuizen.

Nieuw ontwerp voor Wijnestein

De afgelopen maanden maakte de gemeente Nieuwegein met al die ideeën een nieuw ontwerp voor Wijnestein. Veel ideeën zijn terug te vinden in het ontwerp. Een voetbalveldje, extra paden, verschillende plekken om te zitten (al dan niet met wifi), extra bomen in een boomgaard, een bord met informatie over de geschiedenis van de plek, een nieuwe brug aan de westkant, fietsnietjes en een groene afscheiding van de Plettenburgerbaan. Zo wordt Wijnestein een mooie plek om te zijn met voor ieder wat wils!

Hoe nu verder?

Om het ontwerp te kunnen maken, vragen wij de komende weken een omgevingsvergunning aan voor de brug, het informatiebord, de overdekte picknickbank en de kap van 2 bomen. Ook zoeken wij een aannemer die het ontwerp voor ons aanlegt.

Planning

In het najaar van 2023 gaan we de plek aanleggen. Wanneer we precies kunnen starten, hangt af van de vergunningen en levertijden.         

Sinds een maand is een deel van de Edisonbaan dicht voor verkeer. Het gaat om het deel ten noorden van de watertuin, richting het Hof van Vronestein. Inmiddels hebben wij kabels, leidingen, riool en waterverbindingen (duikers) verlegd. Vanaf dinsdag 4 juli leggen we tijdelijke verharding, een tijdelijk voetpad en een veiligere fietsoversteek aan. Daarom gaan we ook fietsers omleiden. 

Edisonbaan dicht

Vandaag, dinsdag 4 juli starten de werkzaamheden. Vanaf dan geldt ook een omleiding voor fietsers, via Plettenburg. We verwachten dat de weg 2 weken lang dicht is. De fietsoversteek en het deel van de Edisonbaan gaan dan weer open op 21 juni. Als het weer of het werk tegenvalt, kan de weg iets langer dicht blijven.

Omleiding voor fietsers

Gedurende 2 weken zullen we fietsers van en richting Rond het Fort omleiden via Plettenburg. De omleidingsroute staat aangegeven met borden langs de weg.

Hof van Vronestein bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden blijft het Hof van Vronestein bereikbaar. Bewoners en bezoekers van het Hof van Vronestein kunnen van en naar hun woning komen via een tijdelijke route over de toekomstige ‘Laan van Rijnhuizen’ richting de Kelvinbaan.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Er zal bouwverkeer van en naar de werkplek ten noorden van de watertuin rijden. Zij brengen grond en machines om het grondwerk te kunnen doen. Op doordeweekse dagen mag er gewerkt worden tussen 7.00 uur in de ochtend en 18.00 uur in de avond. Dan kunt u misschien geluid horen als er bijvoorbeeld grond wordt aangestampt en verharding wordt aangelegd.

Waar werken we aan?

Als de werkzaamheden klaar zijn, dan is de basis gelegd voor de nieuwe Edisonbaan. Die nieuwe weg komt op een iets andere plek te liggen. Als de bouw bij de Boskamer klaar is, richten we de Edisonbaan definitief in. We verwachten dat dat medio 2024 zal zijn.

Andere werkzaamheden

Tegelijkertijd word er gewerkt aan de woningen in de Boskamer. Een deel van het bouwverkeer richting de Boskamer zal de tijdelijke route over de Laan van Rijnhuizen gebruiken. Het andere deel gaat van en naar de Boskamer via de Edisonbaan en de Wattbaan.

Samen met inwoners uit de wijk Rijnhuizen dacht de gemeente na over het ontwerp van een de vlonder aan de kopse kant van de watertuin. Het resultaat van die avond was 1 schets waar iedereen zich in kon vinden. Die schets is nu uitgewerkt in een conceptontwerp. Klik op de afbeelding onderaan om het ontwerp in pdf te zien.

Vervolg

Na de zomer bekijkt de aannemer het ontwerp technisch en geeft hij een schatting van de kosten. Daarna vragen wij een vergunning aan. We verwachten dat we de steiger volgend voorjaar (2024) kunnen maken.

De afgelopen jaren is de wijk Rijnhuizen volop in ontwikkeling. Er komen steeds meer mensen wonen, terwijl er ook nog volop gesloopt, gebouwd en ingericht wordt. De gemeente Nieuwegein wil alle bewoners graag betrekken bij de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen en daarom zijn wij benieuwd naar uw mening en ervaringen. Wat vindt u van de participatie en communicatie vanuit de gemeente? Wat vindt u van de voorzieningen in de wijk? Ervaart u veel overlast van de bouw van nieuwe woningen en voorzieningen en is er een goede verhouding tussen woningen en bedrijfspanden? Wij horen het graag via een online enquête.

Zo doet u mee

Uw mening geven kan nog tot 26 juni a.s. via Denkmeeoverrijnhuizen.nl. Daarbij kunt u ook aangeven of u betrokken wilt blijven en hoe u op de hoogte gehouden wilt worden. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Vult u de enquête liever op papier in? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Citisens via 0800 – 75 75 755 (gratis) voor het aanvragen van een papieren enquête. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Van 1 juni tot 1 september 2023 is parkeren langs een deel van de Coltbaan en Fultonbaan toegestaan. De gemeente Nieuwegein staat dan op proef parkeren langs de straat tijdelijk toe. Doel van de proef is om te weten te komen of het parkeren langs de straat een oplossing kan zijn voor klachten van inwoners en de grote parkeerdrukte in deze omgeving. Lees meer over de proef in het buurtbericht (pdf, 259 KB) .

Vanaf maandag 3 april gaat er gewerkt worden aan de speeltuinen Rond ’t Fort en op de Edisonbaan. Bij de Edisonbaan wordt vanaf dan groen geplant en een deel van de Watertuin gaat gedempt worden. Ook worden speeltoestellen geplaatst. In dit bericht leest u meer over de speeltuinen en de werkzaamheden.

Speeltuin en groen bij Edisonkwartier

Volgende week start de aannemer met het planten van groen en het aanleggen van een speeltuin bij het Edisonkwartier. Vanaf 3 april worden nieuwe bomen en heesters achter het Edisonkwartier geplant. In diezelfde week starten ook de werkzaamheden bij de Watertuin. Een deel van de Watertuin wordt dan gedempt en er wordt groen geplant. Op 2 plekken gaan we nu dempen: bij de nieuwe speeltuin bij het Edisonkwartier en aan de noordkant van de Watertuin ter hoogte van de Boskamer. Aan de noordkant is dempen nodig voor de vernieuwde Edisonbaan met voetpad erlangs (het deel dat boven de vijver langs loopt).

Op maandag 24 en dinsdag 25 april worden speeltoestellen geplaatst: een speelhuisje, trampoline, duikelrek en wipwap. Vanaf woensdag 26 april kunnen kinderen dan echt spelen in de nieuwe speeltuin. Het bankje en de prullenbak komen iets later. Net zoals het pad langs de speeltuin. Hoe de speeltuin eruit komt te zien, dat ziet u in de plattegrond onderaan dit bericht. 

Speeltuin Rond ‘t Fort

Rond ’t Fort gaan we 2 nieuwe speeltoestellen plaatsen. Deze komen bij de kabelbaan die er al is. Op maandag 17 en dinsdag 18 april worden er een klimtoestel en een schommel  geplaatst. Vanaf woensdag 19 april kunnen kinderen er spelen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon van en naar uw woning komen. Er zijn geen wegen afgesloten. Ook de achterom bij de woningen van het Edisonkwartier blijft open. U kunt de werkzaamheden misschien wel horen.

Vragen?

Meer informatie over de speeltuinen leest u onder Spelen en ontmoeten. Daar vindt u (straks) ook de plattegronden voor de nieuwe speelplekken. Heeft u vragen over dit bericht, laat het ons weten via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf per mail op de hoogte

We gaan een fietsstraat maken in Rijnhuizen. Deze fietsstraat wordt de Laan van Rijnhuizen en loopt langs de watertuin van het noorden naar het zuiden. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. De omgevingsvergunning die wij daarvoor nodig hadden, is definitief verleend op 10 maart 2023. In dit bericht leest u over de werkzaamheden die we gaan doen, over de vervolgstappen en natuurlijk over het plan voor de Laan van Rijnhuizen.

Werkzaamheden

Als eerste gaan we 56 bomen kappen langs de Edisonbaan (ter hoogte van De Boskamer) en op de Laan van Rijnhuizen (ter hoogte van het Hof van Vronestein en Rijndael). Deze bomen moeten weg, zodat we kunnen starten met grondwerkzaamheden voor de Laan van Rijnhuizen. Voordat we de bomen kappen, controleren we eerst of er geen vogelnesten in zitten. Vleermuizen zitten er niet in. Zitten er ook geen vogelnesten in? Dan starten we deze week nog met het kappen van de bomen. Om deze 56 bomen te mogen kappen hebben wij geen ontheffing nodig op grond van de Wet Natuurbescherming.

Eén van deze bomen, een moerascypres, graven we uit en wordt opnieuw geplant in de kasteeltuin. Daar wordt de cypres intensief verzorgd, om de boom te herstellen en ervoor te zorgen dat de Japanse Duizendknoop zich niet verder verspreidt.

Wat merkt u ervan?

Van de werkzaamheden zult u weinig merken, want de bomen staan op een afgelegen plek in Rijnhuizen.

Groene Laan van Rijnhuizen

De nieuwe Laan van Rijnhuizen moedigt aan om in beweging te komen en om in Rijnhuizen de auto zoveel mogelijk te laten staan. Voor fietsers wordt deze laan de meest comfortabele route door Rijnhuizen. Auto’s zijn er straks te gast. Halverwege is de laan voor auto’s onderbroken. Over het middelste deel kunnen alleen fietsers en de afvalwagen. Langs de fietsstraat komt een nieuw wandelpad.

Op de Laan van Rijnhuizen en het wandelpad fietst en loopt u straks langs het groen en het water. Het groen en de wandelpaden maken onderdeel uit van het Park Rijnhuizen. Op de locatie van de toekomstige laan gaan we eerst bomen kappen. Nu kappen we 56 bomen en later nog 140 bomen. Dit is nodig om de historische kasteellaan te kunnen herstellen, om goede bomen te behouden en deze bomen meer ruimte te geven om te groeien.

We gaan ook nieuwe bomen en andere planten neerzetten. In totaal planten we ruim 100 nieuwe bomen en ook andere planten langs de Laan van Rijnhuizen. Aan de westzijde van het fietsstraat worden kleinere bomen geplant langs bloemrijke greppels. Aan de oostkant van de fietsstraat, tussen de weg en het wandelpad, herstellen we de oorspronkelijke laan met bomen die kenmerkend zijn voor dit gebied. In de strook tussen het wandelpad en het water zullen struiken en bomen worden geplant.

Planning

Voor de werkzaamheden volgen wij onderstaande globale planning:

 • 13 t/m 17 maart 2023: kappen 56 bomen
 • 20 maart t/m 19 mei 2023: voorbereidende en grondwerkzaamheden voor de Laan van Rijnhuizen, waaronder kabels aanleggen en zand aanbrengen

De gemeente Nieuwegein maakt nu een nieuw ontwerp voor de plek waar voormalig kasteel Wijnestein stond, ten noorden van het complex The Switch. Dat doen wij op basis van de ideeën die wij verzamelden tijdens een placegame met inwoners op 28 september 2022. Ook scholieren van 2 havo op het Oosterlicht dachten mee over het ontwerp. Zij presenteerden hun ontwerpen. Bankjes, prullenbakken in de vorm van een kasteel, schommels, een waterspeelplek, voetbalvelden, fonteinen, bruggen, wandelpaden onder het walnotenlaantje, een basketbalveld, een mini-golfbaan. Aan ideeën geen gebrek.

De gemeente bekijkt nu welke ideeën van leerlingen en inwoners echt kunnen bij Wijnestein. In het nieuwe ontwerp is in ieder geval ruimte voor fietsnietjes, bankjes en prullenbakken. En, er komen fruitbomen en een brug. De walnootbomen blijven staan en gaan we een nieuwe boost geven. Dan kunnen ze weer jaren mee.

Blijf per mail op de hoogte

Wilt u per mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Geef uw e-mailadres aan ons door via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

De gemeente gaat 4 elzenbomen verplaatsen van de Newtonbaan naar de Structuurbaan in Rijnhuizen. De bomen moeten weg op de Newtonbaan, omdat de wortels omhoog komen en ook de bestrating omhoog drukken. De werkzaamheden doen wij op vrijdag 10 maart tussen 7.00 uur in de ochtend en 19.00 uur in de avond. Tijdens de werkzaamheden mogen een aantal parkeerplaatsen niet gebruikt worden. Dat staat aangegeven met gele borden langs de weg. Parkeren is daar dan verboden en er geldt een wegsleepregeling.

Op de kaart onderaan dit bericht ziet u welke bomen verplaatst gaan worden en ongeveer waar naartoe. Heeft u vragen? Laat het ons weten via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf per mail op de hoogte

Wilt u per mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Geef uw e-mailadres aan ons door via rijnhuizen@nieuwegein.nl.