Mooi Rijnhuizen

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023

Rijnhuizen is een bijzondere wijk in Nieuwegein. Op 10 minuten fietsen van Cityplaza en aan het Merwedekanaal. Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen zijn de parels van Rijnhuizen. Buitenmensen voelen zich thuis in het groene Park Rijnhuizen. De van oorsprong kantorenwijk is volop in ontwikkeling naar een gemengde leefwijk. Waar nog kantoren zijn, maar waar de nadruk ligt op wonen en leven. Er mogen ongeveer 2.500 woningen komen.

Van 2013 tot nu

Mooi Rijnhuizen

Aan een mooi Rijnhuizen werken we stap voor stap. De mensen in de wijk hebben daarin een belangrijke rol. Hieronder een overzicht van de stappen die we samen hebben gezet en wat we nog gaan doen.

2013: Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen

Deze geeft een kader voor de ontwikkeling van de wijk. Veel kantoren zullen plaats maken voor woningen.

2015: Club Rhijnhuizen opgericht

Voor iedereen die in Rijnhuizen woont, werkt, eigendom heeft en ontwikkelt. Zet zich in voor samenwerking in de wijk.

2019: herijking gebiedsvisie

Samen met mensen uit de wijk koos de gemeente voor meer woningen (2500) en meer voorzieningen in de wijk.

2020: ontwerp Park Rijnhuizen

In 3 ontwerpateliers bepaalden we samen het ontwerp van het park op hoofdlijnen.

2020 - nu

Nu de kaders vast staan, werken we met mensen uit de wijk concrete plannen uit.

Park Rijnhuizen

Tijdens placegames en via enquêtes deelden mensen uit de wijk hun ideeën voor diverse plekken in de wijk. Zo werkten we bijvoorbeeld samen aan:

 • 2021: ontmoetingsplekken ten zuiden van Fort Jutphaas
 • 2022: speelplekken, Kopse kant watertuin
 • 2023: vlonder in de noordelijke watertuin

Wegen

We leggen straten, bruggen en fietsroutes zo aan, dat ze passen bij een woonwijk.

 • 2021: infrastructuur en waterpeil
 • 2022: voorkeurslocatie brug & fietsroutes
 • 2023: Edisonbaan 4, Laan van Rijnhuizen, rond het Edisonkwartier

Woningbouw

Marktpartijen bouwen op verschillende plekken woningen. De aannemer informeert u over plannen en werkzaamheden als u iets gaat merken van de bouw.

 • 2022: Edisonkwartier
 • Havenkwartier
 • Rijndael
 • Central Park

Voorzieningen

In het bestemmingsplan is ruimte voor...

 • Gemeente: basisschool met gymzaal en buurtcentrum
 • Ontwikkelaar: supermarkt in project Rhijn
 • Ontwikkelaars: kinderdagverblijf, fysiotherapie, huisarts en tandarts, horeca

2023: evaluatie gebiedsontwikkeling Rijnhuizen

We werken alweer een aantal jaren volgens dezelfde Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen. We zijn benieuwd naar uw mening en ervaringen met de ontwikkelingen in uw wijk. Daarom vragen we in 2023 uw mening en organiseren we gesprekken. Wat vindt u van de veranderingen in uw wijk?

Doet u mee? Rijnhuizen is nog niet af. Als er plannen worden gemaakt in uw buurt, dan hoort u van ons. Daarnaast kunt u altijd informatie vinden op onze website www.nieuwegein.nl/rijnhuizen of tijdens het Rondje Rijnhuizen (2x per jaar). Uw vragen kunt u mailen naar rijnhuizen@nieuwegein.nl

Per mail op de hoogte blijven? Dat kan! Mail uw e-mailadres, naam en eventueel bedrijfsnaam naar rijnhuizen@nieuwegein.nl

Dit mag u van de gemeente verwachten

 • We nemen verantwoordelijkheid
 • We communiceren eenduidig en begrijpelijk
 • We doen het samen
 • We zijn dichtbij
 • We maken mogelijk waar kan
 • We zijn nieuwsgierig
Twee kranen aan het werk aan de waterkant

Gemeente evalueert Rijnhuizen

In 2019 stelden we de gebiedsvisie voor Rijnhuizen opnieuw vast, passend bij actuele ontwikkelingen. Dit jaar willen we weer evalueren. 

Meer lezen over evaluatie

Er is een nieuw ontwerp voor de plek waar voormalig kasteel Wijnestein stond, ten noorden van het complex The Switch. Veel mensen uit Rijnhuizen en ook leerlingen van het Oosterlicht College deelden hun ideeën en wensen voor deze plek met ons. Op basis van al die ideeën hebben wij nu een nieuw ontwerp gemaakt. Dat delen wij nu graag met u. Het doel is om van Wijnestein een plek te maken waar het fijn is om te zijn en waar je makkelijk komt.

Wat vooraf ging

Tijdens een Clubdag van Club Rhijnhuizen dachten zo’n 30 mensen uit Rhijnhuizen met ons mee over de kansen voor Wijnestein. Het resultaat: 35 ideeën om het hele jaar door te kunnen brengen op Wijnestein. In maart 2023 presenteerden ook scholieren van 2 havo op het Oosterlicht hun ontwerp voor Wijnestein. Bankjes, prullenbakken in de vorm van een kasteel, schommels, voetbalvelden, bruggen, een mini-golfbaan… Aan ideeën geen gebrek.

Het verslag van de Clubdag vindt u op de website van Club Rhijnhuizen.

Nieuw ontwerp voor Wijnestein

De afgelopen maanden maakte de gemeente Nieuwegein met al die ideeën een nieuw ontwerp voor Wijnestein. Veel ideeën zijn terug te vinden in het ontwerp. Een voetbalveldje, extra paden, verschillende plekken om te zitten (al dan niet met wifi), extra bomen in een boomgaard, een bord met informatie over de geschiedenis van de plek, een nieuwe brug aan de westkant, fietsnietjes en een groene afscheiding van de Plettenburgerbaan. Zo wordt Wijnestein een mooie plek om te zijn met voor ieder wat wils!

Hoe nu verder?

Om het ontwerp te kunnen maken, vragen wij de komende weken een omgevingsvergunning aan voor de brug, het informatiebord, de overdekte picknickbank en de kap van 2 bomen. Ook zoeken wij een aannemer die het ontwerp voor ons aanlegt.

Planning

In het najaar van 2023 gaan we de plek aanleggen. Wanneer we precies kunnen starten, hangt af van de vergunningen en levertijden.         

Sinds een maand is een deel van de Edisonbaan dicht voor verkeer. Het gaat om het deel ten noorden van de watertuin, richting het Hof van Vronestein. Inmiddels hebben wij kabels, leidingen, riool en waterverbindingen (duikers) verlegd. Vanaf dinsdag 4 juli leggen we tijdelijke verharding, een tijdelijk voetpad en een veiligere fietsoversteek aan. Daarom gaan we ook fietsers omleiden. 

Edisonbaan dicht

Vandaag, dinsdag 4 juli starten de werkzaamheden. Vanaf dan geldt ook een omleiding voor fietsers, via Plettenburg. We verwachten dat de weg 2 weken lang dicht is. De fietsoversteek en het deel van de Edisonbaan gaan dan weer open op 21 juni. Als het weer of het werk tegenvalt, kan de weg iets langer dicht blijven.

Omleiding voor fietsers

Gedurende 2 weken zullen we fietsers van en richting Rond het Fort omleiden via Plettenburg. De omleidingsroute staat aangegeven met borden langs de weg.

Hof van Vronestein bereikbaar

Tijdens de werkzaamheden blijft het Hof van Vronestein bereikbaar. Bewoners en bezoekers van het Hof van Vronestein kunnen van en naar hun woning komen via een tijdelijke route over de toekomstige ‘Laan van Rijnhuizen’ richting de Kelvinbaan.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Er zal bouwverkeer van en naar de werkplek ten noorden van de watertuin rijden. Zij brengen grond en machines om het grondwerk te kunnen doen. Op doordeweekse dagen mag er gewerkt worden tussen 7.00 uur in de ochtend en 18.00 uur in de avond. Dan kunt u misschien geluid horen als er bijvoorbeeld grond wordt aangestampt en verharding wordt aangelegd.

Waar werken we aan?

Als de werkzaamheden klaar zijn, dan is de basis gelegd voor de nieuwe Edisonbaan. Die nieuwe weg komt op een iets andere plek te liggen. Als de bouw bij de Boskamer klaar is, richten we de Edisonbaan definitief in. We verwachten dat dat medio 2024 zal zijn.

Andere werkzaamheden

Tegelijkertijd word er gewerkt aan de woningen in de Boskamer. Een deel van het bouwverkeer richting de Boskamer zal de tijdelijke route over de Laan van Rijnhuizen gebruiken. Het andere deel gaat van en naar de Boskamer via de Edisonbaan en de Wattbaan.

Samen met inwoners uit de wijk Rijnhuizen dacht de gemeente na over het ontwerp van een de vlonder aan de kopse kant van de watertuin. Het resultaat van die avond was 1 schets waar iedereen zich in kon vinden. Die schets is nu uitgewerkt in een conceptontwerp. Klik op de afbeelding onderaan om het ontwerp in pdf te zien.

Vervolg

Na de zomer bekijkt de aannemer het ontwerp technisch en geeft hij een schatting van de kosten. Daarna vragen wij een vergunning aan. We verwachten dat we de steiger volgend voorjaar (2024) kunnen maken.

De afgelopen jaren is de wijk Rijnhuizen volop in ontwikkeling. Er komen steeds meer mensen wonen, terwijl er ook nog volop gesloopt, gebouwd en ingericht wordt. De gemeente Nieuwegein wil alle bewoners graag betrekken bij de gebiedsontwikkeling Rijnhuizen en daarom zijn wij benieuwd naar uw mening en ervaringen. Wat vindt u van de participatie en communicatie vanuit de gemeente? Wat vindt u van de voorzieningen in de wijk? Ervaart u veel overlast van de bouw van nieuwe woningen en voorzieningen en is er een goede verhouding tussen woningen en bedrijfspanden? Wij horen het graag via een online enquête.

Zo doet u mee

Uw mening geven kan nog tot 26 juni a.s. via Denkmeeoverrijnhuizen.nl. Daarbij kunt u ook aangeven of u betrokken wilt blijven en hoe u op de hoogte gehouden wilt worden. Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Vult u de enquête liever op papier in? Neem dan contact op met onderzoeksbureau Citisens via 0800 – 75 75 755 (gratis) voor het aanvragen van een papieren enquête. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Van 1 juni tot 1 september 2023 is parkeren langs een deel van de Coltbaan en Fultonbaan toegestaan. De gemeente Nieuwegein staat dan op proef parkeren langs de straat tijdelijk toe. Doel van de proef is om te weten te komen of het parkeren langs de straat een oplossing kan zijn voor klachten van inwoners en de grote parkeerdrukte in deze omgeving. Lees meer over de proef in het buurtbericht (pdf, 259 KB) .

Vanaf maandag 3 april gaat er gewerkt worden aan de speeltuinen Rond ’t Fort en op de Edisonbaan. Bij de Edisonbaan wordt vanaf dan groen geplant en een deel van de Watertuin gaat gedempt worden. Ook worden speeltoestellen geplaatst. In dit bericht leest u meer over de speeltuinen en de werkzaamheden.

Speeltuin en groen bij Edisonkwartier

Volgende week start de aannemer met het planten van groen en het aanleggen van een speeltuin bij het Edisonkwartier. Vanaf 3 april worden nieuwe bomen en heesters achter het Edisonkwartier geplant. In diezelfde week starten ook de werkzaamheden bij de Watertuin. Een deel van de Watertuin wordt dan gedempt en er wordt groen geplant. Op 2 plekken gaan we nu dempen: bij de nieuwe speeltuin bij het Edisonkwartier en aan de noordkant van de Watertuin ter hoogte van de Boskamer. Aan de noordkant is dempen nodig voor de vernieuwde Edisonbaan met voetpad erlangs (het deel dat boven de vijver langs loopt).

Op maandag 24 en dinsdag 25 april worden speeltoestellen geplaatst: een speelhuisje, trampoline, duikelrek en wipwap. Vanaf woensdag 26 april kunnen kinderen dan echt spelen in de nieuwe speeltuin. Het bankje en de prullenbak komen iets later. Net zoals het pad langs de speeltuin. Hoe de speeltuin eruit komt te zien, dat ziet u in de plattegrond onderaan dit bericht. 

Speeltuin Rond ‘t Fort

Rond ’t Fort gaan we 2 nieuwe speeltoestellen plaatsen. Deze komen bij de kabelbaan die er al is. Op maandag 17 en dinsdag 18 april worden er een klimtoestel en een schommel  geplaatst. Vanaf woensdag 19 april kunnen kinderen er spelen.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u gewoon van en naar uw woning komen. Er zijn geen wegen afgesloten. Ook de achterom bij de woningen van het Edisonkwartier blijft open. U kunt de werkzaamheden misschien wel horen.

Vragen?

Meer informatie over de speeltuinen leest u onder Spelen en ontmoeten. Daar vindt u (straks) ook de plattegronden voor de nieuwe speelplekken. Heeft u vragen over dit bericht, laat het ons weten via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf per mail op de hoogte

We gaan een fietsstraat maken in Rijnhuizen. Deze fietsstraat wordt de Laan van Rijnhuizen en loopt langs de watertuin van het noorden naar het zuiden. Binnenkort starten de eerste werkzaamheden. De omgevingsvergunning die wij daarvoor nodig hadden, is definitief verleend op 10 maart 2023. In dit bericht leest u over de werkzaamheden die we gaan doen, over de vervolgstappen en natuurlijk over het plan voor de Laan van Rijnhuizen.

Werkzaamheden

Als eerste gaan we 56 bomen kappen langs de Edisonbaan (ter hoogte van De Boskamer) en op de Laan van Rijnhuizen (ter hoogte van het Hof van Vronestein en Rijndael). Deze bomen moeten weg, zodat we kunnen starten met grondwerkzaamheden voor de Laan van Rijnhuizen. Voordat we de bomen kappen, controleren we eerst of er geen vogelnesten in zitten. Vleermuizen zitten er niet in. Zitten er ook geen vogelnesten in? Dan starten we deze week nog met het kappen van de bomen. Om deze 56 bomen te mogen kappen hebben wij geen ontheffing nodig op grond van de Wet Natuurbescherming.

Eén van deze bomen, een moerascypres, graven we uit en wordt opnieuw geplant in de kasteeltuin. Daar wordt de cypres intensief verzorgd, om de boom te herstellen en ervoor te zorgen dat de Japanse Duizendknoop zich niet verder verspreidt.

Wat merkt u ervan?

Van de werkzaamheden zult u weinig merken, want de bomen staan op een afgelegen plek in Rijnhuizen.

Groene Laan van Rijnhuizen

De nieuwe Laan van Rijnhuizen moedigt aan om in beweging te komen en om in Rijnhuizen de auto zoveel mogelijk te laten staan. Voor fietsers wordt deze laan de meest comfortabele route door Rijnhuizen. Auto’s zijn er straks te gast. Halverwege is de laan voor auto’s onderbroken. Over het middelste deel kunnen alleen fietsers en de afvalwagen. Langs de fietsstraat komt een nieuw wandelpad.

Op de Laan van Rijnhuizen en het wandelpad fietst en loopt u straks langs het groen en het water. Het groen en de wandelpaden maken onderdeel uit van het Park Rijnhuizen. Op de locatie van de toekomstige laan gaan we eerst bomen kappen. Nu kappen we 56 bomen en later nog 140 bomen. Dit is nodig om de historische kasteellaan te kunnen herstellen, om goede bomen te behouden en deze bomen meer ruimte te geven om te groeien.

We gaan ook nieuwe bomen en andere planten neerzetten. In totaal planten we ruim 100 nieuwe bomen en ook andere planten langs de Laan van Rijnhuizen. Aan de westzijde van het fietsstraat worden kleinere bomen geplant langs bloemrijke greppels. Aan de oostkant van de fietsstraat, tussen de weg en het wandelpad, herstellen we de oorspronkelijke laan met bomen die kenmerkend zijn voor dit gebied. In de strook tussen het wandelpad en het water zullen struiken en bomen worden geplant.

Planning

Voor de werkzaamheden volgen wij onderstaande globale planning:

 • 13 t/m 17 maart 2023: kappen 56 bomen
 • 20 maart t/m 19 mei 2023: voorbereidende en grondwerkzaamheden voor de Laan van Rijnhuizen, waaronder kabels aanleggen en zand aanbrengen

De gemeente Nieuwegein maakt nu een nieuw ontwerp voor de plek waar voormalig kasteel Wijnestein stond, ten noorden van het complex The Switch. Dat doen wij op basis van de ideeën die wij verzamelden tijdens een placegame met inwoners op 28 september 2022. Ook scholieren van 2 havo op het Oosterlicht dachten mee over het ontwerp. Zij presenteerden hun ontwerpen. Bankjes, prullenbakken in de vorm van een kasteel, schommels, een waterspeelplek, voetbalvelden, fonteinen, bruggen, wandelpaden onder het walnotenlaantje, een basketbalveld, een mini-golfbaan. Aan ideeën geen gebrek.

De gemeente bekijkt nu welke ideeën van leerlingen en inwoners echt kunnen bij Wijnestein. In het nieuwe ontwerp is in ieder geval ruimte voor fietsnietjes, bankjes en prullenbakken. En, er komen fruitbomen en een brug. De walnootbomen blijven staan en gaan we een nieuwe boost geven. Dan kunnen ze weer jaren mee.

Blijf per mail op de hoogte

Wilt u per mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Geef uw e-mailadres aan ons door via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

De gemeente gaat 4 elzenbomen verplaatsen van de Newtonbaan naar de Structuurbaan in Rijnhuizen. De bomen moeten weg op de Newtonbaan, omdat de wortels omhoog komen en ook de bestrating omhoog drukken. De werkzaamheden doen wij op vrijdag 10 maart tussen 7.00 uur in de ochtend en 19.00 uur in de avond. Tijdens de werkzaamheden mogen een aantal parkeerplaatsen niet gebruikt worden. Dat staat aangegeven met gele borden langs de weg. Parkeren is daar dan verboden en er geldt een wegsleepregeling.

Op de kaart onderaan dit bericht ziet u welke bomen verplaatst gaan worden en ongeveer waar naartoe. Heeft u vragen? Laat het ons weten via rijnhuizen@nieuwegein.nl.

Blijf per mail op de hoogte

Wilt u per mail op de hoogte blijven van ontwikkelingen in Rijnhuizen? Geef uw e-mailadres aan ons door via rijnhuizen@nieuwegein.nl.