Impressie villa's De Boskamer in Rijnhuizen

Mooi Rijnhuizen

Rijnhuizen is een bijzondere wijk in Nieuwegein. Op nog geen 15 minuten van de stad Utrecht, aan het Merwedekanaal. Fort Jutphaas en kasteel Rijnhuizen zijn de parels van Rijnhuizen. En voor de sportievelingen zijn er een hockey- en tennisvereniging. Buitenmensen voelen zich thuis bij de scouting. De van oorsprong kantorenwijk is volop in ontwikkeling naar een gemengde leefwijk. Waar nog kantoren zijn, maar waar de nadruk ligt op wonen en leven. Er mogen ongeveer 2.500 woningen komen.

            *Muziek speelt*

*Tekst in beeld: Gebiedsontwikkelingsproject Mooi Rijnhuizen, Nieuwegein. Rijnhuizen ligt tussen de Plettenburgerlaan en het Merwedekanaal. Deze gebiedsontwikkeling raakt meerdere provinciale doelen: aanpak kantoren, binnenstedelijke woningbouw, cultureel erfgoed en bereikbaarheid. Wat gebeurt er in dit gebied?*

*Tekst in beeld: Wethouder Adriani - Gemeente Nieuwegein*

De gemeenteraad heeft in 2014 de gebiedsvisie Rijnhuizen vastgesteld. Daarin werd gezegd: van een monotoon werkgebied gaat het gebied transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Dat betekent dat op veel plekken waar nu nog kantoren staan, in de toekomst gewoond gaat worden.

*Tekst in beeld: Op welke manier wordt er samengewerkt in het gebied? Hans Karsenaar - Gebiedsregisseur Rijnhuizen*

Het gebied Rijnhuizen is een gebied van 80 hectare met 100 eigenaren, met bedrijven, bewoners, waar heel veel aan het veranderen en transformeren is. De Club Rhijnhuizen is het samenwerkingsverband om met al die partijen, met de eigenaren, met de ontwikkelaars, met de bewoners die er al heel lang wonen, met de bewoners die er nieuw komen wonen, met nieuwe initiatiefnemers, met experts vanuit de overheid, gemeente, om met al die partijen samen te werken om samen dit gebied te maken.

*Tekst in beeld: Wat is rol van Club Rijnhuizen? Emilie Vlieger - Gebiedsregisseur Rijnhuizen*

De Club Rhijnhuizen ondersteunt de gebiedstransformatie in dit gebied. Het is een gebied waar heel veel kantoren waren, heel veel leegstand, kantoren zijn en heel veel leegstand was. Dat wordt steeds minder. Het moet een woon-werkgebied worden, zeg maar 50% wonen, 50% werken. En wij begeleiden dat als club.

*Tekst in beeld: Wat is de rol van de provincie Utrecht in deze gebiedsontwikkeling? Wethouder Adriani - Gemeente Nieuwegein*

Zo'n gebiedsontwikkeling als dit is eigenlijk gebiedsontwikkeling 3.0. Geen geld, geen grond en en toch een transformatie aan de gang willen zetten. De provincie heeft de gemeente echt goed geholpen hier. Het is een nieuwe manier van gebiedsontwikkelen. We moesten echt uitdenken met elkaar hoe dat moest. De provincie heeft co-designsessies voor ons georganiseerd. Via Think expertise beschikbaar gesteld. Toen we uitgedokterd hadden met elkaar hoe het eigenlijk allemaal moest, bleek dat de markt zei: kun je niet een stukje voorfinancieren? Daar heeft de gemeente wat geld voor apart gezet, maar de provincie ook. En zo trekken we samen op.

*Tekst in beeld: De provincie Utrecht draagt €700.000 bij aan deze gebiedsontwikkeling. Deze bijdrage komt uit het programma Binnenstedelijke ontwikkeling en het integraal gebiedsontwikkelingsprogramma. We financieren voor met een revolverend gebiedsfonds, wat is dat en hoe werkt dat?*

*Tekst in beeld: Theo Stauttener - Stadskwadraat*

Revolverend betekent feitelijk dat het een voorfinanciering is die wordt terugbetaald, maar die wel risicodragend is. Dat betekent dat het fonds in die zin geen subsidie is, want het geld wordt geleend. Maar het betekent ook niet dat het een harde financiering is met rente en terugbetalingstermijnen. Het zit er precies tussenin en dat past veel beter bij het karakter van de voorfinanciering die we op dit moment kennen in gebiedsontwikkeling waarbij je feitelijk voorinvesteringen moet doen om daarmee initiatieven en ontwikkelingen van derde partijen uit te lokken. Het project van Rijnhuizen wordt nationaal op de voet gevolgd, en dat is belangrijk. En dat toont aan hoe belangrijk het is dat provincie en gemeente samenwerken in dit soort innovatieve projecten. En dat verdient een compliment."

*Tekst in beeld: Stand van zaken begin 2018: 279 woningen opgeleverd of vergund, leegstand gedaald van 40% naar 20%*
          

Wonen in Rijnhuizen

Rijnhuizen wordt steeds meer een leefwijk. Er komen verschillende soorten woningen. Van appartementen in wat vroeger kantoorpanden waren, tot luxe woningen aan het Merwedekanaal. Meer woningen betekent ook aangepaste wegen en straten. Misschien komen er ook voorzieningen zoals een supermarkt, school en horeca.

Kaart met initiatieven

De gemeente Nieuwegein is in Rijnhuizen afhankelijk van eigenaren en ontwikkelaars die iets in de wijk willen. Sommige initiatieven zijn al uitgevoerd, anderen zijn nog in ontwikkeling. Omdat er meer woningen in de wijk komen, zorgt de gemeente ervoor dat straten veranderen in woonstraten.

Wilt u meer informatie over de initiatieven in Rijnhuizen? Klik dan op deze link om de initiatievenkaart van Rijnhuizen te openen.

Club Rhijnhuizen

Club Rijnhuizen is in november 2015 opgericht door Hans Karssenberg en Emilie Vlieger. Zij zijn in 2015 door de gemeente en provincie gevraagd om een gezamenlijke, door de markt gefinancierde, aanpak op te zetten waarbinnen Rijnhuizen stapsgewijs kan transformeren naar een fijne woon- en werkomgeving. Inmiddels werken verschillende bewoners, beleggers, ontwikkelaars en bedrijven met ons samen binnen de gebiedscoöperatie. Werkt u mee aan een mooi én duurzaam Rijnhuizen?

Hans Karssenberg: 06-15 07 11 55
Emilie Vlieger: 06-44 12 93 36
info@clubrhijnhuizen.nl
Website

Ontwikkelen in Rijnhuizen?

De gemeente Nieuwegein bezit vrijwel geen ontwikkelgronden in Rijnhuizen. Sinds 2014 maken we wel organische gebiedsontwikkeling mogelijk. Heeft u eigendom en plannen die passen bij de ‘Gebiedsvisie Mooi Rijnhuizen’? Dan kunt u misschien een vergunning krijgen. Wij vragen daarbij een gebiedsbijdrage. Die is nodig om ingrepen in het openbaar gebied mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met de gebiedsmanager van Rijnhuizen, Ron van Schaik. Bereikbaar via r.vanschaik@nieuwegein.nl.

Beleid

In Rijnhuizen worden maximaal 2.500 woningen toegestaan. Als de grens van 2.500 woningen is bereikt, geven we geen vergunningen meer. Uitgangspunt is: wie het eerst een vergunning heeft gekregen en nog binnen de 2.500 woningen blijft, wie het eerst maalt.