Aardgasvrije stad

Gemeente Nieuwegein wil energieneutraal zijn in 2040. We gaan van het aardgas af en kiezen voor duurzame oplossingen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Daarom werken we nu aan een warmtevoorziening die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is.

Situatie nu

Ongeveer de helft van de inwoners van Nieuwegein maakt momenteel gebruik van aardgas voor verwarming en warm water. De andere helft is aangesloten op de stadsverwarming van Eneco. De productie van warmte voor dit warmtenet gebeurt nu nog met aardgas, biomassa en elektriciteit. Eneco wil het warmtenet in 2035 aardgasvrij hebben.

Aanpak van de gemeente

De eerste stappen naar aardgasvrij zijn dus al gezet. Maar de komende 20 jaar moet er nog veel veranderen om de héle gemeente aardgasvrij te maken. We moeten ook woningen en gebouwen verduurzamen en alternatieve warmtebronnen kiezen. Hoe we dat allemaal gaan doen, weten we nog niet precies. We hebben wel een visie op duurzame energievoorziening, die leest u in de Transitievisie Warmte. Per wijk of buurt is een uitvoeringsplan beschreven. In de Routekaart Energieneutraal leest u hoe we CO2 willen besparen.

Transitievisie Warmte (pdf, 6 MB)

Routekaart Nieuwegein Energieneutraal 2040 (pdf, 1 MB)

De Routekaart gaan we herzien, omdat de ontwikkelingen van de energietransitie razensnel gaan. Dat doen we met het Omgevingsprogramma Energietransitie. U kunt hierover meedenken op Ik ben Nieuwegein.

De helft van de woningen in Nieuwegein is aangesloten op stadsverwarming. De productie van warm water voor dit warmtenet gebeurt met aardgas, biomassa en elektriciteit. Het aandeel van aardgas wordt steeds kleiner. In 2023 wordt een warmtebuffer in gebruik genomen, waarmee we meer biomassa kunnen gebruiken en minder aardgas. Verder zoekt gemeente Nieuwegein samen met Eneco naar locaties voor een grote warmtepomp. Die warmtepomp werkt op duurzame elektriciteit, en de bron voor de warmte is dan oppervlaktewater of de buitenlucht. 

Er wordt een warmtebuffer gebouwd langs de A.C. Verhoefweg in Zuilenstein. De warmtebuffer is een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van het warmtenet in Nieuwegein. Warmte die geproduceerd wordt op momenten van minder vraag, kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Door dit warme water dichtbij op te slaan, kunnen we in de toekomst efficiënter omgaan met de opgewekte warmte. Zo heeft iedereen op elk moment verwarming en warm water. De warmtebuffer wordt zo veel mogelijk ‘ingepakt’ in het groen.

Wanneer wordt mijn buurt aardgasvrij?

Iedere buurt is anders. Daarom bekijken we per buurt wat de beste oplossing is en wanneer het een goed moment is om te starten met de veranderingen. Samen met bewoners, woningcorporaties, Eneco (voor de stadsverwarming) en andere organisaties maken we een uitvoeringsplan, waarin staat beschreven hoe de wijk stap voor stap van het aardgas af gaat.

Er is alleen nog een globale planning. De meeste wijken zullen pas na 2030 aardgasvrij worden.

Bekijk planning

Nieuwbouw

Sinds 1 juli 2018 mogen er geen nieuwbouwhuizen meer worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Voor nieuwbouw zijn er namelijk genoeg betaalbare duurzame oplossingen. In Nieuwegein zetten we soms graag nog een stapje extra.

Ons doel is dat City de duurzaamste binnenstad van Nederland wordt. Daarvoor onderzoeken we het sluiten van waterkringlopen en energieneutraliteit. In Rijnhuizen willen we dat er energiepositief gebouwd wordt. Energiepositief betekent dat een woning jaarlijks gemiddeld net iets meer energie opwekt dan de woning en haar bewoners gebruiken.

In 2023 wordt voor de eerste buurt een planning gemaakt. We verwachten hier in 2025 de echte aanpassingen in en om de woningen te doen. Vanaf dat moment zullen er meer wijken volgen.

Bekijk de globale planning per wijk

Voor het duurzaam verwarmen van huizen zijn verschillende mogelijkheden. Bijvoorbeeld een warmtepomp (met lucht of bodem als bron) of een aansluiting op het warmtenet. We verwachten dat er in de loop van de tijd nieuwe technieken bij komen.

Meer weten over alternatieven voor aardgas? Kijk op HIER opgewekt.

Lees meer hierover op de pagina Cv-ketel vervangen.

Meer veelgestelde vragen