De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de rups van een onopvallende grijze nachtvlinder die in juli en augustus verpopt en uitvliegt. De vlinder legt dan 200 tot 300 eitjes in de toppen van eikenbomen. Hierna begint de nieuwe levenscyclus van de eikenprocessierups. In April hoog in de top van de boom als jonge rups. Eind mei/begin juni zakt de rups naar beneden naar de bekende nesten en krijgt hij tegelijkertijd ook zijn brandharen.

Bij een nest in een boom op gemeentegrond

Komt u een nest tegen. Meld dan de locatie via 14 030.

Een specialis van de gemeente zal dan langskomen om het nest te inspecteren en de Eikenprocessierups verwijderen.

Bij een nest in een boom op niet-gemeentegrond

Heeft u een nest in een boom in de tuin? Heeft uw VVE en nest in een eik op de parkeerplaats van uw VVE? Of zit er een nest in een boom op het terrin van uw bedrijf? Dan kunt u deze laten verwijderen door een gekwalificeerde (lokale) groenverzorgen of ongedierte bestrijder.

Preventief (eind april/begin mei)

De gemeente behandeld een derde van het areaal aan zomereiken preventief met een biologisch bestrijdingsmiddel of met aaltjes een natuurlijke vijand van de rups. Dit zijn met name eiken die direct in de leefomgeving van de inwoners staan. Denk hierbij aan een eik op een schoolplein, bij een speeltuin of langs drukke fietspaden. Zomereiken in het buitengebied waar geen of weinig mensen bij in de buurt komen worden niet meegenomen. Ook worden gebieden niet preventief behandeld op aangeven van de Vlinderstichting. Omdat hier (beschermde) vlinders voorkomen welke ook effect ondervinden van het preventief bestrijden.

Curatief (mei/november)

Eind mei/ begin juni worden alle zomereiken (± 4.300) in Nieuwegein geïnspecteerd op nesten. Dit gebeurd door een aannemer van de gemeente. Aangetroffen nesten worden ongeveer een week later verwijderd. Na de inspectie- en opruimronde kunt u nog nesten van de eikenprocessierups in de gemeente tegenkomen. U kunt deze nog steeds melden via 14030, waarna de nesten worden geïnspecteerd en verwijderd.

In juli/augustus verpopt de rups zich tot vlinder. De overlast van de rups zal hierdoor sterk afnemen. In het najaar kunt u, op minder bereikbare plekken binnen de gemeente, nog steeds nesten tegenkomen. Dit zijn zogenaamde “oude nesten” welke geen rupsen meer bevatten, maar wel veel brandharen. U kunt deze uiteraard nog steeds melden via 14030 en dan zullen deze worden verwijderd.

Bovenstaande data wisselen per jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden in het voorjaar.

De reacties verschillen sterk van persoon tot persoon. Huidklachten ontstaan binnen acht uur na contact met brandharen en kunnen bestaan uit rode huiduitslag met hevige jeuk. De reactie kan variëren van bultjes tot vochtige blaasjes die kunnen gaan ontsteken. Bij huidirritatie biedt een crème met kamfer of menthol vaak al verlichting. Als de brandharen in de ogen terecht komen kan dit binnen één tot vier uur een heftige reactie geven met eventuele zwellingen. Na inademing kunnen de brandharen irritatie of ontstekingen veroorzaken van de bovenste luchtwegen. De klachten lijken in eerste instantie op neusverkoudheid, in enkele gevallen kan er sprake zijn van kortademigheid. Bij contact met de brandharen moet u niet gaan krabben of wrijven, maar de huid, ogen en kleding goed wassen of spoelen met water. Over het algemeen verdwijnen de klachten binnen twee weken. Iemand die vaker met brandharen in contact komt, krijgt een steeds sterkere reactie. Bij ernstige klachten kunt u het beste contact opnemen met de huisarts.

Op de website processierups.nu vindt u meer informatie over de eikenprocessierups.

Terug naar