Eikenprocessierups

In de maanden april, mei, juni en juli komt in delen van Nederland de Eigenprocessierups voor. Dit is een rups van de Eikenprocessievlinder en leeft voornamelijk in Zomereiken. Omdat de brandharen van deze rups gezondheidsklachten kunnen veroorzaken (jeuk, irritatie van de huid, irritatie aan ogen en luchtwegen), worden de rupsen in een zo vroeg mogelijk stadium bestreden.

De gemeente Nieuwegein heeft sinds dertien jaar te maken met de Eikenprocessierups. De Zomereiken langs de doorgaande fiets- en wandelroutes in Nieuwegein worden dan ook preventief behandeld tegen de Eikenprocessierups. Dit vindt meestal eind april plaats. Een groot aantal zomereiken wordt bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel door een gespecialeerd bedrijf. Ongeveer tien procent van de zomereiken wordt behandeld met nematoden (aaltjes), een natuurlijke vijand van de rups.

Verwijderen eikenprocessierupsnesten

Ondanks dat een groot aantal eiken preventief wordt behandeld, is de kans dat later een Eikenprocessierupsnest opduikt aanwezig. Het gespecialiseerde bedrijf zal deze dan weghalen. Mocht u nesten aantreffen, dan kunt u dit telefonisch melden via het telefoonnummer: 14 030. Deze nesten worden dan doorgegeven aan het gespecialiseerde bedrijf en in de planning opgenomen. Nesten die acuut voor veel overlast zorgen worden sneller verwijdert.

Meer informatie

Op de website processierups.nu vindt u meer informatie over de Eikenprocessierups.

 

Terug naar