Geluidkaart of geluidskaart

De geluidkaart bevat de geluidcontouren (zie uitleg hieronder) van de in Nieuwegein best te onderscheiden bronnen, te weten wegverkeer, de sneltram en industrie. Via het menu rechtsboven kunt u de gewenste weergave kiezen. U kunt tevens de achtergrond wijzigen.

Open hier de Interactieve geluidkaart

Voor het bepalen van de geluidcontouren is gebruik gemaakt van een driedimensionaal computermodel. Dit bevat zowel een groot aantal gegevens over de drie geluidbronnen (waaronder de hoeveelheid verkeer op de wegen, de dienstregeling van de sneltram en de geluiduitstraling van industriƫle apparaten) als over de omgeving (zoals de aanwezige bebouwing, geluidschermen en absorberende/reflecterende bodemgebieden). Met computermodellen kan op een relatief eenvoudige wijze de jaargemiddelde geluidbelasting in de gehele gemeente inzichtelijk worden gemaakt. De rekenresultaten worden op landelijk niveau regelmatig gecontroleerd aan de hand van langdurige meetprogramma's en zijn daarmee voldoende betrouwbaar.

Een uitgebreide beschrijving van de gebruikte rekenmethode en invoergegevens is te vinden in de toelichtende rapportage (pdf-bestand, 32 mb).

De getoonde contourkaarten zijn indicatief. Aan de kaart kunnen geen rechten ontleend worden.