Financiën

Elk jaar stelt de gemeente Nieuwegein verschillende documenten op over de gemeentelijke financiën. We kijken hierin naar de toekomst en leggen verantwoording af over het verleden. Hieronder vindt u alle stukken van de afgelopen jaren.

Korte uitleg

  • Begroting: hierin legt de gemeenteraad de plannen, doelen, acties en bijbehorende financiën vast voor het komende jaar.
  • Kadernota: dit document wordt door de raad vastgesteld ter voorbereiding op de begroting. Hierin worden de kaders en uitgangspunten voor de komende begroting vastgesteld.
  • Jaarverslag: hierin kijkt de gemeente terug op het afgelopen jaar. Wat hebben we bereikt, wat hebben we gedaan en hoeveel heeft het gekost?